KVL:2017/60

Antopäivä
8.12.2017
Diaarinumero
A62/8210/2017
Kansainvälinen verotus, EU-oikeus, Ei-sijoitusrahastodirektiivin mukainen SICAV-yhtiö

Hakija oli belgialainen vaihtuvapääomainen (SICAV: Société d’Investissement à capital variable) ei-sijoitusrahastodirektiivin mukainen yhtiömuotoinen (S.A.: Société Anonyme) yhteissijoitusyritys. Hakijan rahastot eivät olleet AIFM-direktiivin sääntelyn piirissä (Alternative Investment Fund Managers Directive, 2011/61/EU). Hakija oli Belgian lainsäädännön mukaan erillinen oikeushenkilö ja erillinen verovelvollinen, joka erityissäännöksen perusteella oli vapautettu tuloverosta asuinvaltiossa. Hakijaa hallinnoi erillinen hallinnointiyhtiö, ja sillä oli erillinen säilyttäjäyhteisö. Hakija toimi rahoitusmarkkinaviranomaisen valvonnan alaisena. Hakemuksen mukaan hakijan osuudet omisti yksi sijoittaja. Belgiassa hakijan osuudet katsottiin osakkeiksi ja voitonjako osingoksi.

Belgialaisella hakijalla oli suomalaisen erikoissijoitusrahaston toiminnallisia piirteitä. Niiden ohella sillä oli kuitenkin vastaavia toiminnallisia piirteitä myös osakeyhtiömuotoisen tai kommandiittiyhtiömuotoisen sijoitustoiminnan kanssa. Erityisesti hakijan oikeudellisesta muodosta johtuen se oli objektiivisesti rinnastettavissa lähinnä suomalaiseen osakeyhtiöön. Suomessa ei ollut kansallista lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi ulkomaisten yhteisöjen asettamisen parempaan asemaan tuloverotuksessa kotimaisiin yhteisöihin nähden, joka voisi saada sijoittajia tekemään sijoituksia ulkomaisiin yhteisöihin suomalaisten yhteisöjen sijaan.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatussa tilanteessa hakija oli rinnastettavissa lähinnä suomalaiseen osakeyhtiöön ja että hakijan Suomesta saamat osingot eivät olleet verosta vapautettuja TVL 20 §:n 1 momentin mukaisesti. Koska hakija katsottiin rinnastuvan lähinnä suomalaiseen osakeyhtiöön, ei asiassa ollut tarpeellista arvioida, voisiko hakija täyttää sijoitusrahastolain erikoissijoitusrahastolle asetetut edellytykset. Koska hakemuksessa kuvattua hakijaa ei pidetty tuloverosta vapaana yhteisönä vastaavalla tavalla kuin suomalaista osakeyhtiötä, ei tilanteessa asetettu ulkomaista hakijaa erilaiseen asemaan kotimaisiin toimijoihin nähden. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2017

Tuloverolaki 20 §

lainvoimainen

KHO 26.4.2018, T 2009