KVL:2017/40

Antopäivä
16.6.2017
Diaarinumero
A23/8210/2017
Arvonlisävero, Matkatoimistopalvelujen marginaaliverotusmenettely, Itse suoritetut palvelut, Henkilökuljetuspalvelu, Palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen

A Oy oli AVL 80 §:ssä tarkoitettu matkanjärjestäjä. A Oy järjesti myös seuraavia retkiä: huskyvaljakkoretki kansallispuistossa, lumikenkäretki revontuliteemalla, moottorikelkkaretki tunturin huipulle ja porotilalla käynti ohjelmineen. A Oy myi retket omissa nimissään ja omaan lukuunsa. A Oy osti retkiä varten palveluja muilta elinkeinonharjoittajilta. Osa retkillä käytettävistä vaatteista ja varusteista oli A Oy:n omia vaatteita ja varusteita. A Oy suoritti itse myös osan retkien opaspalveluista.

Retkien myyntiin ei sovellettu marginaaliverotusmenettelyä silloin, kun retket myytiin muutoin kuin majoituspalvelun tai marginaaliverotusmenettelyn piiriin kuuluvan kuljetuspalvelun yhteydessä.

Huskyvaljakkoretki kansallispuistoon –retken pääasiallinen sisältö muodostui huskyvaljakkoajelusta. Muut palvelut olivat tämän palvelun lisäpalveluja. Huskyvaljakkoajelua oli pidettävä päätöksen KHO 29.12.1998 T 3001 perusteella henkilökuljetuspalveluna. Retken myyntiin sovellettiin alennettua 10 prosentin verokantaa.

Moottorikelkkaretki tunturin huipulle –retken pääasiallinen sisältö muodostui moottorikelkka-ajelusta. Muut palvelut olivat tämän palvelun lisäpalveluja. Moottorikelkkapalvelua oli pidettävä henkilökuljetuspalveluna. Retken myyntiin sovellettiin alennettua 10 prosentin verokantaa.

Lumikenkäretki revontulimaahan –retken pääasiallinen sisältö muodostui lumikenkäkävelystä. Muut palvelut olivat tämän palvelun lisäsuorituksia. Lumikenkäkävely on luonnossa tapahtuvaa ohjattua liikuntaa eli kyse oli palvelusta, jolla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Retken myyntiin sovellettiin alennettua 10 prosentin verokantaa.

Porotilalla käynti ohjelmineen –retki muodosti palvelukokonaisuuden, jonka arvonlisäverokäsittely määräytyi yhtenäisesti. Retken myyntiin sovellettiin yleistä 24 prosentin verokantaa.

Kun retket myytiin majoituspalvelun tai marginaaliverotusmenettelyn piiriin kuuluvan kuljetuspalvelun yhteydessä, retken myyntiin sovellettiin marginaaliverotusmenettelyä. A Oy:n itse suorittamien palvelujen myyntiin sovellettiin tällöin arvonlisäverolain yleisiä myyntiä koskevia säännöksiä. Sovellettava verokanta määräytyi itse suoritettavan palvelun luonteen perusteella.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.6.2017–31.12.2018

Arvonlisäverolaki 80 § 1 momentti, 84 §, 85 a § 1 momentti 1 ja 3 kohta
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 306 artikla ja 307 artikla
EUT asiassa C-163/91 (Van Ginkel Waddinxveen BV), asiassa C- 31/10 (Minerva Kulturreisen GmbH) ja C-41/04 (Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV)

Lainvoimainen