Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:2017/54

Antopäivä
13.10.2017
Diaarinumero
A81/8210/2017
Henkilökohtaisen tulon verotus, Virtuaalivaluutta , Arvonnousu

Hakemuksen mukaan hakija oli sijoittanut varojaan Ether-virtuaalivaluuttaan, joka oli Ethereum-lohkoketjuun perustuvan sovellusalustan sovellus. Ether oli muiden virtuaalivaluuttojen tavoin ei-fyysinen vaihdannan väline, jonka omistusoikeus oli mahdollista siirtää ja jonka arvo määräytyi kysynnän ja tarjonnan perusteella pääasiassa internetissä toimivilla markkinapaikoilla.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakijan vaihtaessa vastikkeellisesti hankkimansa Ether-virtuaalivaluutan virallisesti vahvistettuun valuuttaan vaihdossa realisoituvaa positiivista arvonnousua oli pidettävä hakijan verotuksessa varallisuuden kerryttämänä tulona. Kuitenkin kun otettiin huomioon, että hakemuksessa esitetyn perusteella hakijan hankkimia Ether-virtuaalivaluuttayksiköitä oli pidettävä luonteeltaan lajiesineen kaltaisina maksuvälineinä, keskusverolautakunta katsoi, että Ether-virtuaalivaluutan vaihdannassa ei ollut kyse tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitetun omaisuuden luovutuksesta, vaan syntynyttä tuloa oli pidettävä muuna pääomatulona. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2017.

Tuloverolaki 32 § ja 45 § 1 mom.

Ään. 6-2

KHO 29.3.2019 T 1263 vuosikirja (kumottu)

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2017