KVL:2017/26

Antopäivä
21.4.2017
Diaarinumero
A43/8210/2016
Arvonlisäverotus , Koulutuspalvelut

X Oy oli psykoterapiakoulutuspalveluita tarjoava yhtiö, joka järjesti psykoterapiakoulutuksia yhdessä toisessa EU-valtiossa sijaitsevan yliopiston kanssa. Koulutukseen tulevat opiskelijat olivat yliopiston rekisterissä varsinaisina opiskelijoina. Koulutuksessa noudatettiin yliopiston tutkinto-ohjelmaa, ja yliopisto valvoi koulutusta. Koulutuksen arvosanat myönnettiin yliopiston opinalalautakunnassa, ja tutkinnot myönsi yliopiston tutkintolautakunta. Koulutukset toteutti Suomessa X Oy.   Keskusverolautakunta katsoi, että psykoterapiakoulutuksesta vastasi yliopisto ja kyse oli yliopiston tarjoamasta koulutuksesta siten, että koulutuksen käytännön toteuttamisesta yliopiston valvonnassa vastasi Suomessa X Oy. Kyse oli alihankintatilanteesta, jossa yliopisto osti X Oy:ltä psykoterapiakoulutusten käytännön toteutuksen Suomessa. Yliopisto tutkinnon antajana myi kuitenkin varsinaisen koulutuksen opiskelijalle.   Yliopistoa oli pidettävä myyntimaasäännösten tarkoittamana elinkeinonharjoittajana. Koska X Oy ei luovuttanut alihankintapalvelua yliopiston Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan eikä yliopiston liiketoiminnan kotipaikka ollut Suomessa, ei X Oy:n suorittamaa palvelua ollut myyty arvonlisäverolain 65 §:n mukaan Suomessa, eikä siitä tullut suorittaa veroa Suomeen.   Vaikka yliopisto ei itse omalla henkilökunnallaan tai omassa toimipaikassaan harjoittanut koulutustoimintaansa Suomessa, vaan hankki koulutusten käytännön toteutuksen X Oy:ltä, tapahtui varsinainen koulutus kuitenkin Suomessa. Kun yliopisto oli hakemuksessa tarkoitettujen koulutuspalvelujen myyjä ja kun nämä koulutuspalvelut toteutettiin Suomessa, toiminta tapahtui Suomessa arvonlisäverolain 69 d §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla.   Hakijana oleva yliopisto ei ollut yliopistolain (558/2009) mukainen yliopisto. Yliopisto ei saanut Suomessa lain nojalla avustusta valtion varoista. Koska hakemuksessa tarkoitettu psykoterapeuttikoulutus ei ollut sellaista koulutusta, jota arvonlisäverolain 40 §:n mukaisesti lain nojalla järjestetään tai avustetaan, ja koska tällaista koulutusta tarjottiin Suomessa kilpailuolosuhteissa, yliopiston tuli suorittaa arvonlisäveroa hakemuksessa tarkoitetuista koulutuspalvelujen myynneistä, kun palvelujen myyntimaa oli Suomi.  

Ennakkoratkaisu ajalle 21.4.2017–31.12.2018  

Arvonlisäverolaki 39 §, 40§, 65 § ja 69 d § 2 mom. KHO 2013:140  

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.

KHO 18.3.2019 T 999: Ratkaisu on X Oy:n osalta lainvoimainen, yliopiston osalta poistettu.