KVL:2017/22

Antopäivä
31.3.2017
Diaarinumero
A11/8210/2017
Korkotulon lähdevero, Henkilökohtaisen tulon verotus, Joukkovelkakirjan tuotto, Liikkeellelaskijan sulautuminen

Hakija oli Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö, joka aikoi hankkia jälkimarkkinoilta 1.000 euron nimellisarvoisia X-joukkovelkakirjalainaan liittyviä joukkovelkakirjoja. Hakija aikoi pitää mainitut joukkovelkakirjat omistuksessaan niiden takaisinmaksupäivään saakka.

Kyseisen velkakirjan mahdollinen tuotto perustui tietyn osakekorin arvonkehitykseen. Laina oli laskettu liikkeeseen osana A AB:n ja B Oyj:n yhteistä joukkovelkakirjaohjelmaa, jonka ohjelmaesitteen Ruotsin rahoitustarkastusviranomainen oli hyväksynyt.

Lainan liikkeeseenlaskija oli suomalainen B Oyj, joka oli sulautunut vuonna 2017 voimaan tulleella sulautumisella ruotsalaiseen emoyhtiöönsä A AB:iin. Sulautumisen seurauksena joukkovelkakirjoihin liittyvät liikkeeseenlaskijan oikeudet ja velvollisuudet olivat yleisseuraantoperiaatteen mukaisesti siirtyneet B Oyj:ltä A AB:lle. Sulautuminen oli toteutettu Suomen ja Ruotsin vero- ja yhtiöoikeudellisen lainsäädännön sekä pankkiliiketoimintaa koskevan sääntelyn mukaisesti siten, että B Oyj:n Suomessa sulautumisen täytäntöönpanohetkellä harjoittama liiketoiminta oli jäänyt kuulumaan A AB:n Suomessa sijaitsevaan verotukselliseen kiinteään toimipaikkaan.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa A AB, Suomen sivuliikkeen joukkovelkakirjan nimellisarvolle sen takaisinmaksupäivänä mahdollisesti maksama tuotto oli sellaista Suomesta saatua tuloa, josta tuli suorittaa korkotulon lähdeveroa. Näin ollen tuotto ei ollut hakijan tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

Ennakkoratkaisu vuosille 2017 ja 2018

Laki korkotulon lähdeverosta 2 § ja 3 §:n 1 mom. 2 kohta, 2 mom. sekä 3 mom.

Lainvoimainen

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.