KVL:2017/18

Antopäivä
24.3.2017
Diaarinumero
A78/8210/2016
arvonlisävero, kuntokartoituskulu, maanpuhdistuskulku, purkukulu, kiinteistön myyntiin kohdistuva kulu, vähennysoikeus

X harjoitti arvonlisäverollista vuokraustoimintaa. X:lle aiheutui arvonlisäverollisena vuokrattuun kiinteistöön liittyviä pilaantuneiden maiden puhdistuskuluja. Puhdistuskulut olivat X:lle kyseisellä kiinteistöllä harjoitetun arvonlisäverollisen vuokraustoiminnan yleiskuluna vähennyskelpoisia. Merkitystä ei ollut sillä, aiheutuivatko kulut vuokrasopimuksen voimassaoloaikana vai vasta sen päättymisen jälkeen.

X:lle aiheutui myös rakennusten purkukuluja kiinteistöllä harjoitetun arvonlisäverollisen vuokraustoiminnan päättymisen jälkeen. Rakennusten purkukulut olivat kiinteistöllä aikaisemmin harjoitetun arvonlisäverollisen vuokraustoiminnan lopettamiskuluja. X:llä oli oikeus vähentää rakennusten purkukulujen arvonlisävero. Merkitystä ei ollut sillä, syntyivätkö kulut heti vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen vai vasta myöhemmin.

X teetti rakennuksiin kuntokartoituksia sekä rakennushistoriallisia selvityksiä kiinteistön myyntiin liittyen tai muissa yhteyksissä. Kiinteistön myynnin yhteydessä teetetty kuntokartoitus tai rakennushistoriallinen selvitys kohdistui suoraan ja välittömästi kiinteistön myyntiin. X:llä ei ollut oikeutta vähentää kiinteistön myynnin yhteydessä teetettyjen kuntokartoitusten ja rakennushistoriallisten selvitysten arvonlisäveroa. Kiinteistöllä harjoitettuun arvonlisäverolliseen vuokraustoimintaan liittyvät kuntokartoituskulut ja rakennushistoriallisista selvityksistä aiheutuneet kulut olivat X:lle kyseisellä kiinteistöllä harjoitetun arvonlisäverollisen vuokraustoiminnan yleiskuluna vähennyskelpoisia. Merkitystä ei ollut sillä, teetettiinkö kuntokartoitukset ja rakennushistorialliset selvitykset vuokrasopimuksen voimassaoloaikana vai vasta sen päättymisen jälkeen.

Ennakkoratkaisu ajalle 24.3.2017-31.12.2018.

Arvonlisäverolaki 27 § 1 momentti, 30 § 1 momentti, 102 § 1 momentti 1 kohta ja 2 momentti, 117 §

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-29/08 (AB SKF), C-104/12 (Wolfram Becker), C-32/03 (I/S Fini H)

KHO 4.5.2018, T 2089 (kumottu osittain)