KVL:2016/29

Antopäivä
8.6.2016
Diaarinumero
A25/8210/2016
elinkeinotulon verotus, väliyhteisö, tuloverotuksen taso sveitsissä, kantonin vähimmäisvero

A Oy omisti kokonaan X AG:n, jonka kotipaikka oli Sveitsi.

X AG:n tulovero koostui liittovaltiolle, kantonille ja kunnalle maksettavista tuloveroista. Mikäli yhtiön tuloksen perusteella laskettu kantonin tulovero alitti yhtiön oman pääoman perusteella määritettävän vähimmäisveron määrän, X AG oli velvollinen suorittamaan kantonin tuloveron sijaan vähimmäisveron määrän eli Minimalsteur-veron.

Hakemuksessa esitetyn mukaan Minimalsteuer-vero oli yhteisön välitön tulovero. Tämän vuoksi mainittu vero otettiin huomioon väliyhteisölain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua tuloverotuksen tosiasiallista tasoa määritettäessä, jos X AG joutui kyseisen veron lopullisesti suorittamaan. Ennakkoratkaisu vuosille 2015 – 2016.

Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 2 §

Lainvoimainen