KVL:2016/22

Antopäivä
29.4.2016
Diaarinumero
A14/8210/2016
elinkeinotulon verotus, liiketoimintasiirto, liiketoimintakokonaisuus, sähköyhtiön osakkeet

Yhdeksän paikallista sähköyhtiötä omistivat yhdessä 99 prosenttia A Oy:stä, joka harjoitti niiden toiminnasta erillistä alueverkkotoimintaa. Sähköyhtiöiden omistusosuudet A Oy:stä vaihtelivat 1,5 prosentista 20,5 prosenttiin.

Paikallisten sähköyhtiöiden oli tarkoitus siirtää omistamansa A Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle. Kunkin sähköyhtiön omistamaa yksittäistä osake-erää ei pidetty sellaisena itsenäisenä liiketoi-minnan osana, jota EVL 52 d §:n 1 momentissa tarkoitetaan liiketoimintakokonaisuutena. Tämän vuoksi järjestelyyn ei sovellettu EVL 52 d §:ää. Ennakkoratkaisu vuosille 2016 ja 2017.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 d § 1 mom

Lainvoimainen