KVL:2016/15

Antopäivä
8.4.2016
Diaarinumero
A13/8210/2016
arvonlisävero, hotelli- ja leirintäaluetoimintaan, verrattava majoitustoiminta

Hakija vuokrasi huoneistoja kiinteistöyhtiöiden osakkailta pitkäaikaisilla sopimuksilla majoitustoiminnan harjoittamista varten. Hakija toimi majoitustoimintaope-raattorina. Yhtiön palvelumajoituskonseptiin kuului kalustettujen huoneistojen ja majoitukseen liittyvien palvelujen tarjoaminen. Asunnot olivat kalustettuja ja varustettu peruskodinkonein. Majoituksen hintaan sisältyvät lisäksi sähkö, lämpö, vesi, laajakaista ja vakuutus.

Majoitusta tarjottiin päivähinnalla tai viikkohinnalla alle kuukauden pituisiksi ajanjaksoiksi, ja kuukausihinnalla yhden kuukauden pituiseksi ajanjaksoksi. Majoitussopimusta ei erikseen irtisanottu, vaan se päättyi sopimuskauden päättyessä. Majoittuja voi myös valita, että sopimusta jatkettiin uudella sopimuskaudella automaattisesti, jollei majoittuja etukäteen ilmoittanut, ettei tule enää jatkamaan majoittumista.

Hakija harjoitti majoituselinkeinoa liiketoimintana. Hakijalta vuokrattuihin huoneistoihin sovellettiin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia. Yhtiö teki kyseisen lain mukaiset ilmoitukset majoittujista ja piti matkustajarekisteriä. Yhtiö teki kunkin majoituslaitoksen osalta terveysviranomaisille ilmoituksen toiminnan aloittamisesta. Yhtiön majoitustoimintaan ei sovellettu asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia. Yhtiön toiminta ei ollut pelkkää passiivista tilojen luovuttamista, vaan toiminta piti sisällään myös muiden tavaroiden ja palvelujen luovutuksia. Tällöin majoituksen kestolla ei ollut yhtiön toiminnan kannalta ratkaisevaa merkitystä. Majoittumiset olivat tilapäisiä, vaikkeivat ne aina olleet lyhytaikaisia.  

Yhtiön toiminnan katsottiin näissä olosuhteissa kilpailevan hotellialan kanssa. Hakijan toimintaa, eli majoitusta, jonka hintaan sisältyivät kalusteet, sähkö, lämpö, vesi, laajakaista ja vakuutus, pidettiin arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna verollisena hotelli- ja leirintäaluetoimintaan verrattavassa majoitustoiminnassa tapahtuvana huoneiden ja muiden sellaisten tilojen käyttöoikeuden luovuttamisena.

Ennakkoratkaisu ajalle 8.4.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 1 §, 27 §, 28 §:n 3 momentti, 29 §:n 1 momentin 3 kohta

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artiklan 1 kohdan l alakohta, 135 artiklan 2 kohdan a alakohta

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-346/95, Blasi; C-284/03, Temco Europe ja siinä mainittu muu oikeuskäytäntö; C-210/11 ja C-211/11, Medicom ja Maison Patrice Alard

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (308/2006) 1 §:n 1 kohta

KHO T 1464 28.3.2017 (kumottu)