KVL:2016/4

Antopäivä
12.2.2016
Diaarinumero
A92/8210/2015
arvonlisävero, arvioidun puunmyyntisaatavan kauppa, ennakkomaksu, arvonlisäveron perusteen oikaiseminen

Metsätilan omistavan A:n tarkoituksena oli myydä tilaltaan puuta niin sanottuina pystykauppoina. A aikoi myydä pankille arvioidusta kauppahintasaatavastaan 80 prosentin osuuden. Arvioidun puunmyyntisaatavan kauppaehtojen mukaan kaikki puunmyyntisaatavaan perustuvat oikeudet siirtyivät pankille, jolla oli oikeus siirtää ostamansa puunmyyntisaatava kolmannelle osapuolelle A:ta kuulematta. Sopimuksen mukaan A ei ollut vastuussa pankille puun ostajan mahdollisesta maksukyvyttömyydestä. Pankki maksoi A:n pankkitilille sovitun kauppahintasaatavan. Pankki veloitti puunmyyntisaatavan pääomalle laskettavan koron ja käsittelymaksut A:lta kolmen kuukauden välein jälkikäteen siihen päivään asti, jolloin pankki sai puun ostajalta suorituksen puunmyyntisaatavalle. Jos metsänhakkuusopimukseen perustuva lopullinen kauppahinta jäi alle pankille siirretyn puunmyyntisaatavan määrän, oli A sopimusehtojen mukaan velvollinen palauttamaan erotuksen pankille tai puun ostajalle.

A:n saamaa kauppahintaa koskevaa rahasuoritusta oli pidettävä vastikkeena metsänhakkuusopimuksen perusteella myydylle puutavaralle. Kun vastike kertyi ennen puutavaran luovuttamista, kyse oli ennakkomaksusta. Arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyi ennakkomaksun kertymishetkellä. Pankin veloittama korko ja käsittelymaksu olivat vastiketta pankin suorittamasta palvelusta. A ei voinut oikaista puun myynnistä suoritettavaa arvonlisäveroa näillä erillä. Jos A joutui palauttamaan osan saamastaan kauppahintaa koskevasta rahasuorituksesta, A sai oikaista puun myynnistä suoritettavan arvonlisäveron perustetta vastaavasti.

Ennakkoratkaisu ajalle 12.2.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki Arvonlisäverolaki 15 § 1 momentti 1 ja 2 kohta, 73 §, 78 §:n 1 momentin 1 kohta

Lainvoimainen