KVL:2016/52

Antopäivä
11.11.2016
Diaarinumero
A72/8210/2016
osakelainaus, kapitalisaatiosopimus, säästöhenkivakuutus

Luonnollinen henkilö A aikoi solmia vakuutusyhtiö B Oy:n kanssa sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen. Kyseisissä tuotteissa A voi liittää sijoittamansa pääoman arvonkehityksen vakuutusyhtiön osoittamasta valikoimasta esimerkiksi rahastoihin, osakkeisiin, sijoituskoreihin ja obligaatioihin. Hakemuksen mukaan arvo-osuustilin omistusoikeus kuului vakuutusyhtiö B Oy:lle.

Hakemuksen mukaan B Oy oli suunnitellut täydentävänsä edellä mainittujen tuotteiden arvonkehityksen määrittävien sijoituskohteiden valikoimaa uudella osakelainauselementillä, jossa B Oy voi päättää hakijan niin halutessa sopimuksen arvonkehitykseen liitettyjen osakkeiden lainaamisesta edelleen markkinoille. Hakijan näkökulmasta kyseinen menettely mahdollistaisi lisätuoton hankkimisen sijoitusvakuutuksen arvonkehitystä määrittäville osakkeille ilman niiden luovuttamista.  

Keskusverolautakunta katsoi, että B Oy:n sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen ehtojen mukaisesti tapahtuvaa tuotteen arvonkehitykseen liitettyjen osakkeiden lainausta ei pidetä A:n verotuksessa luovutuksena. Siten A:lle ei synny kyseisestä järjestelystä veronalaista tuloa ennen tuotteen pääoman nostamista.

Tuloverolaki 29 §, 45 § ja 50 §

Lainvoimainen