KVL:2017/23

Antopäivä
12.4.2017
Diaarinumero
A26/8210/2017
kansainvälinen verotus, kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, yhtiömiesosuuden luovutus, suomesta saatu tulo

Hakija oli tanskalainen kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto, jonka äänettöminä yhtiömiehinä oli pääosin institutionaalisia sijoittajia ja joka sijoitti pääasiassa listaamattomiin yrityksiin sekä osuuksiin toisissa pääomarahastoissa.

Hakija oli äänettömänä yhtiömiehenä suomalaisessa A Ky:ssä, joka oli kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto. Hakemuksen mukaan hakijalla ei ollut A Ky:n yhtiömiesosuuden omistamisen lisäksi mitään muuta toimintaa Suomessa, eikä hakemuksesta käynyt ilmi, että hakijalle olisi katsottu muodostuvan verotuksellista kiinteää toimipaikkaa Suomeen.

Mikäli hakija luovutti yhtiömiesosuutensa A Ky:ssä hakemuksessa kuvatulla tavalla, keskusverolautakunta katsoi, että kysymyksessä ei ollut tuloverolain 10 §:n 10 kohdassa tarkoitettu luovutus tai muukaan kyseisessä pykälässä Suomesta saaduksi tuloksi säädetty erä. Ennakkoratkaisu verovuosille 2017 ja 2018.

Tuloverolaki 10 §

Lainvoimainen