KVL:2016/16

Antopäivä
8.4.2016
Diaarinumero
A89/8210/2015
arvonlisävero, yhteenliittymä, palvelujen tuottaminen, myynti jäsenille

X Oy kuuluu konserniin, jonka yhtiöt harjoittivat lähes yksinomaan arvonlisäverolain 34 §:n mukaista terveyden- ja sairaanhoitopalvelua tai 37 §:n mukaista sosiaalihuoltona tapahtuvaa palvelujen myyntiä. Yhtiöt harjoittivat verollista toimintaa hakemuksen mukaan vain hyvin rajoitetusti.

Hakemuksessa kuvattuja palveluja ei ollut mahdollista ostaa suoraan konsernin ulkopuolelta, sillä palvelut vaativat erityistä räätälöintiä konsernin sisällä. Kaikki palvelut olivat hakemuksen mukaan tarpeellisia konsernin tuottamia verottomia sosiaali- ja terveyspalveluita varten. Kyseessä olevia palveluja ei voitu pitää yleisluonteisina palveluina, koska hakemuksen mukaan ne olivat räätälöityjä hakijan tarpeisiin.

Yhteenliittymä tuotti palvelut jäsenilleen omakustannushintaan. Kustannukset jaettiin kunkin jäsenen toteutuneen käytön ja jäsenen saaman hyödyn mukaan.

Hakemuksen mukaan palvelut oli tuotettu ja tullaan tuottamaan konsernin sisällä riippumatta palvelujen arvonlisäverokäsittelystä. Yhteenliittymän toiminnan edellyttämien palveluiden hankkiminen ulkoa tavallisilta palvelutuottajilta ilman talonsisäisiä omia resursseja ei ollut hakemuksen mukaan käytännössä mahdollista ottaen huomioon toiminnan laatu, moninaisuus ja laajuus. Vapautuksen soveltaminen ei siten muuta markkinatilannetta. Hakemuksen perusteella ei ollut syytä katsoa, että verovapautus estäisi riippumattomia toimijoita pääsemästä markkinoille. Yhteenliittymän myymien palvelujen arvonlisäverottomuuden ei siten voitu katsoa vääristävän kilpailua.

Näissä olosuhteissa hakemuksessa tarkoitettujen toimijoiden voitiin katsoa muodostavan arvonlisäverolain 60 a §:ssä tarkoitetun itsenäisen yhteenliittymän, eikä X Oy:n tullut suorittaa arvonlisäveroa yhteenliittymän jäseniltä veloittamista ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatuista palveluista.

Ennakkoratkaisu ajalle 8.4.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 34 §, 37 §, 60 a §

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 132 artiklan 1 kohdan f alakohta

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties (SUFA); C-8/01, Taksatorringen; C-407/07, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

KHO T 1674, 10.4.2017, vuosikirja (kumottu)