KVL:2016/60

Antopäivä
9.12.2016
Diaarinumero
A85/8210/2016
liiketoimintasiirto, kunnan harjoittama vuokraustoiminta, elinkeinotoiminta

Hakemuksen mukaan X:n kaupunki aikoi siirtää pääosin A Oy:lle ja B Oy:lle koulutuskäyttöön vuokraamansa koulurakennukset perustettavalle osakeyhtiölle. A Oy harjoitti tiloissa ammattikorkeakoulutoimintaa ja B Oy puolestaan toisen asteen ammatillista koulutustoimintaa. Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 50.000 m2.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatussa vuokraustoiminnassa, jossa X:n kaupunki oli vuokrannut omistamiaan tiloja julkisilla varoilla rahoitettavien ammattikorkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen käyttöön, ei ollut kyse elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan verotettavasta toiminnasta. Siten kyseiseen toimintaan liittyvien varojen ja velkojen siirtoon perustettavalle yhtiölle ei sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n liiketoimintasiirtoa koskevien säännösten periaatteita.

Tuloverolaki 3 §, 21 §:n 4 mom. ja 28 §

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 d §

Neuvoston direktiivi 2009/133/EY eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 3 artikla

KHO 2014:29

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.

KHO 26.3.2018, T 1457 (ei muutosta)