KVL:2016/38

Antopäivä
1.9.2016
Diaarinumero
A21/8210/2016
arvonlisävero, yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu, tekijänoikeuden haltijoita edustava järjestö

Tekijänoikeuslain 26 a §:n mukaan valtio maksaa tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Tekijänoikeuslain 26 b §:n mukaan hyvitys maksetaan suorana hyvityksenä teosten tekijöille tai välillisenä hyvityksenä tekijöille heidän yhteisiin tarkoituksiinsa. Hyvitys maksetaan tekijöille teosten tekijöitä edustavan järjestön välityksellä.

Kun yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun maksaminen perustui tekijänoikeuslakiin, katsottiin hyvitysmaksun maksajan eli valtion ja hyvitysmaksun saajien eli tekijänoikeusjärjestöjen ja tekijöiden välille muodostuvan oikeussuhde, johon liittyvät suoritukset olivat vastavuoroisia. Valtio suoritti hyvitysmaksun yksityiseen käyttöön teoksen kappaleita valmistavan kuluttajan puolesta. Hyvitysmaksua oli siten pidettävä vastikkeena oikeudesta valmistaa teoksen kappaleita yksityiseen käyttöön. Tekijät luovuttivat tämän oikeuden tekijänoikeusjärjestöille, jotka luovuttivat sen edelleen valtiolle.

Arvonlisäverolain 45 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tekijänoikeuslain 26 a §:n perusteella maksettu korvaus on arvonlisäveroton. Arvonlisäverolain 45 §:n 3 momentin mukaan arvonlisäverottomuus ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa korvaus maksetaan tekijänoikeuden haltijoita edustavalle järjestölle. Tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oli siten suoritettava arvonlisäveroa yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta.

Ennakkoratkaisu ajalle 1.9.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 18 § 2 momentti, 45 § 1 momentti 5 kohta ja 3 momentti, 73 §

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 2 artikla 1 kohta c alakohta, 24 artikla 1 kohta, 25 artikla, 73 artikla

Tekijänoikeuslaki 26 a §, 26 b §

EUT asiassa C-151/13 (Le Rayon d'Or SARL)

KHO 1.6.2017, T 2582 vuosikirja (kumottu)