KVL:2015/9

Antopäivä
27.3.2015
Diaarinumero
A94/8210/2014
arvonlisävero, poikkeukset myynnin verollisuudesta, rahoituspalvelu, factoring, saamisten periminen

Ennakkoratkaisussa oli kyse X:n suorittamista laskusaataviin liittyvistä palveluista.

Yksi palvelu muodostui X:n asiakkaalle myöntämästä luotosta siten, että asiakkaan laskusaatavat toimivat luoton vakuutena. Vakuudeksi hyväksyttiin ainoastaan erääntymättömiä saatavia. Luottotappioriski säilyi asiakkaalla, eikä X osallistunut saatavien perintään. Palvelusta veloitettu laskukohtainen käsittelymaksu, järjestelypalkkio sekä korko olivat vastiketta hakijan suorittamasta luotonantoa koskevasta palvelusta. X:n ei tullut suorittaa arvonlisäveroa tästä palvelusta.

Kolmessa muussa palvelussa X osti laskusaatavat itselleen. Luottotappioriski siirtyi X:lle. X hoiti perinnän joko kokonaan tai siten, että asiakas hoiti ensin perinnän X:n lukuun ja myöhemmin X hoiti perinnän itse. Kyse oli EUT:n tuomiossa asiassa C-395/01 (MGK-Kraftfahrzeuge-Factoring) tarkoitetusta palvelusta, jossa asiakas vapautettiin saamisten perimistoimista ja saamisten maksamisen laiminlyöntiin liittyvästä riskistä. Laskukohtainen käsittelymaksu, järjestelypalkkio ja kuukausittainen sekä vuosittainen korvaus olivat vastiketta tämän palvelun suorittamisesta. X:n tuli suorittaa arvonlisäveroa näistä palveluista. Palveluista veloitettua korkoa oli sen sijaan pidettävä vastikkeena saamisten perinnästä erillisestä luotonannosta. X:n ei tullut suorittaa arvonlisäveroa luotonannosta vastikkeena veloitetusta korosta. X Oy Ennakkoratkaisu ajalle 27.3.2015–31.12.2016.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 18 § 2 mom, 41 §, 42 § 1 mom 2 kohta
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta b ja d alakohta
EUT asiassa C-41/04 (Levob Verzekeringen ja OV Bank) ja asiassa C-395/01 (MGK-Kraftfahrzeuge-Factoring)

Lainvoimainen