KVL:2015/48

Antopäivä
11.12.2015
Diaarinumero
A41/8210/2015
arvonlisäverotus, pysäköintitoiminta

Ennakkoratkaisussa oli kyse X Oy:n harjoittamasta pysäköintipaikkojen luovuttamisesta.

X Oy rakentaa maanalaisen pysäköintilaitoksen, jossa yhtiö alkaa harjoittaa pysäköintitoimintaa. Kyse on nimeämättömällä paikalla tapahtuvasta pysäköinnistä. X Oy:llä ei ole velvollisuutta järjestää pysäköintilaitoksessa asukaspysäköintiä, vaan alueen asukkaat voivat käyttää hallia, mikäli vapaita paikkoja on kulloinkin saatavissa. Pysäköintipaikkoja ei luovuteta kaavamääräysten perusteella, eikä yhtiötä ole vuokrasopimuksessa velvoitettu luovuttamaan pysäköintipaikkoja asunto-osakeyhtiöiden osakkaille tai heidän vuokralaisilleen. Pysäköintipaikkojen luovuttaminen ei liity läheisesti verottomaan kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamiseen alueella, eivätkä hakemuksessa tarkoitetut pysäköintipaikat ja muussa käytössä olevat kiinteistöt ole samaa kokonaisuutta. X Oy harjoittaa siten arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua pysäköintitoiminnassa tapahtuvaa pysäköintipaikkojen luovuttamista.       

X Oy Ennakkoratkaisu ajalle 11.12.2015 – 31.12.2016

Arvonlisäverolain 1 § 1 momentti, arvonlisäverolain 27 §, arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohta, arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan l alakohta ja 2 kohdan b alakohta

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-173/88 (Morten Henriksen)

Lainvoimainen