KVL:2015/33

Antopäivä
9.10.2015
Diaarinumero
A31/8210/2015
henkilökohtaisen tulon verotus, pankin bonusjärjestelmä, osuuspankin suunnattu rahastoanti, rahastokorotus

X Pankki Oy kuului pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavaan yhtiöryhmään. Pankin asiakkaalle kertyi bonuksia pankki- ja vakuutusasioinnin yhteismäärän perusteella.

X Pankki Oy oli tarkoitus muuttaa osuuspankiksi. Yritysmuodon muutoksen jälkeen X Pankki Oy:n nykyisille bonusasiakkaille sekä vastaavat asiakkuuskriteerit asiakastalletuksella täyttäville uusille asiakkaille oli tarkoitus järjestää osuuskuntalain 9 luvun 5 §:n mukainen suunnattu rahastoanti, jossa asiakas merkitsee osuuspankin 100 euron suuruisen jäsenosuuden maksaen siitä 1 euron osuuspankin kattaessa rahastokorotuksella jäsenosuusmaksun merkintähinnasta 99 euroa.

Pankin nykyisen bonusasiakkaan A:n sekä asiakkuuskriteerit asiakastalletuksella täyttävän uuden asiakkaan B:n katsottiin saavan rahastokorotuksesta 99 euron suuruisen etuuden, joka oli tuloverolain laajan tulokäsitteen mukaisesti veronalaista. Näin saatua etuutta ei voitu pitää asiakkaalle myönnettynä tavanomaisena alennuksena.

Koska A:n ja B:n saama etuus perustui sijoitusten, luottojen, säästöjen tai vakuutusten tiettyyn vähimmäismäärään, tulon katsottiin rinnastuvan sellaiseen tuloon, jota varallisuus on kerryttänyt, ja olevan siten pääomatuloa. A:n ja B:n katsottiin saavan veronalaisen tulon 110 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, kun jäsenosuus merkittiin. Ennakkoratkaisu vuosille 2015 – 2016.

Tuloverolaki 29 §, 32 § ja 110 § 1 mom

KHO T 4158 29.9.2016 (kumottu ja poistettu)