KVL:2015/49

Antopäivä
11.12.2015
Diaarinumero
A63/8210/2015
arvonlisävero, työhyvinvointipalvelut

Ennakkoratkaisussa oli kyse vaikuttavuusinvestointiin perustuvasta työhyvinvoinnin edistämishankkeesta. Kyse oli koulutuskuntayhtymän ostamasta palvelukokonaisuudesta, jonka tarkoituksena oli kehittää terveys- ja työkykyjohtamisen tuloksellisuutta. Palvelukokonaisuuden tavoitteena oli erityisesti sairauspoissaolojen vähentäminen. Palvelukokonaisuus sisälsi muun muassa seuraavia palveluja: lähtötilanteen kartoitus, esimiesvalmennusohjelma, työntekijöiden fyysisen ja henkisen työkyvyn selvittäminen sekä terveysvalmennuksen ja muiden työkyvyn parantamiseen liittyvien tukitoimien tarjoaminen. Lisäksi palvelukokonaisuuteen kuuluivat ohjausjärjestelmät, joiden avulla voitiin seurata henkilöstön työkykyä ja sairauspoissaoloja. Palvelukokonaisuudesta veloitettiin aloitusmaksu, jonka suuruus määräytyi palvelun ostajan henkilöstömäärän mukaan. Lisäksi veloitettiin tulospalkkio palvelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Tulospalkkion veloitusperuste määräytyi palvelujen suorittamisesta koulutuskuntayhtymälle koituvan hyödyn perusteella. Aloitusmaksua ja tulospalkkiota voitiin siten ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa pitää vastikkeena sellaisten palvelujen suorittamisesta, jotka tulivat kokonaisuudessaan koulutuskuntayhtymän tarpeisiin tai joiden osalta työntekijän palvelusta saama hyöty oli ainoastaan toissijainen koulutuskuntayhtymän tarpeisiin nähden. Koulutuskuntayhtymällä oli siten oikeus vähentää aloitusmaksun ja tulospalkkion arvonlisävero tai saada niistä AVL 130 §:ssä tarkoitettu palautus.

Ennakkoratkaisu ajalle 11.12.2015–31.12.2016.

Arvonlisäverolaki 102 § 1 momentti 1 kohta ja 2 momentti, 130 § 1 momentti

EUT asiassa C-258/95 (Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co. KG)

Lainvoimainen