KVL:2014/53

Antopäivä
12.11.2014
Diaarinumero
A54/8210/2014
arvonlisävero, työvoiman vuokraus, sairaan lapsen kotihoitopalvelu, terveyden- ja sairaanhoitopalvelu, sosiaalihuoltopalvelu

X Oy vuokrasi julkisille ja yksityisille sosiaalihuoltopalvelujen tuottajille terveydenhuollon ammattihenkilöitä kuten lähihoitajia ja sairaanhoitajia, suorittamaan sosiaalihuoltopalveluja. Tässä yhteydessä he saattoivat suorittaa myös joitain terveyden- ja sairaanhoitopalveluja kuten jakaa lääkkeitä, pistää insuliinia ja hoitaa haavoja. X Oy oli merkitty yksityisenä sosiaalihuollon palvelujen tuottajana yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Tämä rekisterimerkintä ei kuitenkaan koskenut terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvoiman vuokraamista sosiaalihuoltopalvelujen suorittamista varten.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvoiman vuokraamista sosiaalihuoltopalvelujen suorittamista varten ei pidetty AVL 35 §:ssä tarkoitettuna terveyden- ja sairaanhoitopalveluna eikä AVL 38 §:ssä tarkoitettuna sosiaalihuoltopalveluna. Kyse ei ollut AVL 35 §:ssä tarkoitetusta terveyden- ja sairaanhoitopalvelusta silloinkaan, kun terveydenhuollon ammattihenkilö suoritti sosiaalihuoltopalvelujen yhteydessä myös terveyden- ja sairaanhoitopalveluja, koska sosiaalihuoltopalvelut muodostivat pääasiallisen suorituksen ja terveyden- ja sairaanhoitopalvelut olivat ainoastaan lisäsuorituksia.

X Oy myi yrityksille myös sairaan lapsen kotihoitopalvelua, jota yrityksen työntekijä saattoi käyttää sen sijaan, että jäisi itse kotiin lapsen sairastuttua. Tällainen kotihoitopalvelu ei ollut AVL 35 §:ssä tarkoitettu terveyden- ja sairaanhoitopalvelu. Ennakkoratkaisu ajalle 12.11.2014–31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 34 § 1 momentti, 35 §, 37 §, 38 §

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta b, c ja g alakohdat

EUT:n tuomio asiassa C-41/04 (Levob Verzekeringen BV ja Bank NV)

Lainvoimainen