KVL:2015/10

Antopäivä
27.3.2015
Diaarinumero
A78/8210/2014
arvonlisävero, käännetty verovelvollisuus, rakentamispalvelun myynti, yleisen tien kokonaishoitopalvelu

Liikenneviraston A Oy:ltä tilaamassa moottoritien rakennushankkeessa oli kyse arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetusta yleisen tien kokonaishoitopalvelusta. Kokonaishoitopalvelu oli laissa määritelty itsenäinen, rakentamispalvelusta tai kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamisesta erillinen palvelu, jonka luovuttamiseen ei sovellettu arvonlisäverolain rakentamispalvelun myyntiä koskevia säännöksiä. Näin ollen A Oy ei ollut arvonlisäverolain 8 c §:ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, joka myi arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja rakentamispalveluja. A Oy ei ollut ostajana velvollinen suorittamaan veroa, kun yhtiö osti arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja rakentamispalveluja.

Ennakkoratkaisu ajalle 27.3.2015 - 31.12.2016.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 2 § 1 mom, 8 c § 1 mom, 15 §, 28 § 1 ja 2 mom, 29 § 1 mom 9 kohta ja 2 mom sekä 31 § 3 mom 1 kohta
Arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EY 199 artikla

Lainvoimainen