KVL:2014/64

Antopäivä
17.12.2014
Diaarinumero
A88/8210/2014
verosta vapautettu toiminta, kunnan vuokra-asuntojen hankintayhtiö, yksittäisten huoneistojen myynti

A Oy oli X kaupungin omistama asuntojen hankintaa, omistamista ja vuokralle antamista harjoittava osakeyhtiö, jota oli verotuksessa pidetty tuloverolain 20 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna tulon perusteella suoritettavasta verosta vapaana osakeyhtiönä. A Oy omisti pääosin pieniä asuntoja eri puolilla X:n kaupunkia. Yhtiö ei ollut toimintansa aikana myynyt yhtään asuntoa.

A Oy oli hankkinut vuonna 1986 asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttivat kolmen huoneiston hallintaan X:n kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevassa rakennuksessa. Huoneistojen koot olivat 201 m², 101 m² ja 35,8 m². Huoneistot oli hankittu vuokrattaviksi soluasunnoiksi. Soluasuntojen vuokraamisesta oli sittemmin luovuttu ja huoneistot olivat olleet tyhjinä noin vuoden ajan.

A Oy:n tarkoituksena oli myydä edellä mainitut asunto-osakeyhtiön osakkeet ja hankkia myynnistä saaduilla varoilla yhtiön asiakaskunnalle paremmin soveltuvia pieniä asuntoja. A Oy:n ei katsottu pelkästään näiden asunto-osakkeiden myynnin johdosta harjoittavan muuta kuin tuloverolain 20 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainittua toimintaa. Kun otettiin huomioon A Oy:n harjoittama toiminta ja yhtiön omistama asuntokanta osakkeiden myynnin jälkeen, yhtiötä pidettiin asunto-osakkeiden myynnin jälkeen edelleen tuloverolain 20 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna osakeyhtiönä. Ennakkoratkaisu verovuosille 2014 ja 2015.

Tuloverolaki 20 § 1 mom 3 kohta ja 2 mom

Lainvoimainen