KVL:2014/54

Antopäivä
26.11.2014
Diaarinumero
A79/8210/2014
henkilökohtaisen tulon verotus, sijoitusrahasto, vaihto rahaston sisällä, korkoriskisuojatut rahasto-osuudet

A aikoi vaihtaa hankkimiaan X -sijoitusrahaston korkoriskisuojatun osuussarjan rahasto-osuuksia korkoriskisuojaamattoman osuussarjan rahasto-osuuksiin tai päinvastoin. Vaihto tapahtui saman sijoitusrahaston osuussarjasta toiseen ja vaihdossa saatiin vastineeksi samasta arvosta rahasto-osuuksia. Vaihdon yhteydessä ei palautettu rahaston varoja sijoittajalle eikä sijoitettu uutta pääomaa. Vaihdossa saatavat osuudet oikeuttivat samaan varallisuuteen kyseisessä sijoitusrahastossa kuin aiemmin omistetut osuudet. Hakemuksessa tarkoitettua osuuksien vaihtamista ei katsottu tuloverolain 45 §:ssä tarkoitetuksi luovutukseksi.

Ennakkoratkaisu vuosille 2014 ja 2015.

Tuloverolaki 45 §

Lainvoimainen