KVL:2014/61

Antopäivä
10.12.2014
Diaarinumero
A67/8210/2014
arvonlisävero, satamamaksu

X Oy ylläpiti satamaa. Tähän toimintaan liittyen yhtiö veloitti satamamaksuja. Satamamaksu tavarasta oli korvaus satamaan rakennetun tai muutoin sijoitetun infrastruktuurin käyttämisestä sataman kautta tapahtuvassa tavaran tuonnissa. Tavaraan kohdistuvan satamamaksun suuruus määräytyi sataman kautta kuljetettavan tavaran laadun perusteella. Satamamaksu aluksesta oli korvaus sataman alueella olevan väylän ja laitureiden käytöstä. Alukseen kohdistuva satamamaksu määräytyi sataman kautta kulkevien alusten nettovetoisuuden mukaan. Satamamaksut olivat korvausta sataman ja sen tarjoamien palvelujen käytöstä. Satamamaksu ei ollut korvausta minkään nimenomaisen kiinteistön osan käytöstä vaan korvausta sataman käytöstä yleisesti. Kyse oli siten kokonaispalvelusta, jota oli pidettävä AVL 65 §:ssä tarkoitettuna yleissäännön mukaisena palveluna. Ennakkoratkaisu ajalle 10.12.2014–31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 65 §, 67 §

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 44 artikla, 47 artikla

Lainvoimainen