KVL:2015/19

Antopäivä
12.6.2015
Diaarinumero
A11/8210/2015
arvonlisävero, mallitoimisto, julkinen esiintyjä, kuvatallenteen perusteella saatu korvaus

A Oy oli mallitoimisto, joka välitti malleja asiakkaiden kuvauksiin. A Oy:n mallin välittämisestä veloittama korvaus muodostui aikaveloituksesta ja käyttöoikeuskorvauksesta. Käyttöoikeuskorvaus oli vastiketta mallin kasvojen kulumisesta ja näkyvyydestä kuvassa ja mainoselokuvassa. Käyttöoikeuskorvaus antoi oikeuden käyttää mallin kuvaa tai esitystä esimerkiksi mainonnassa tietyn sovitun ajan. Jos kuvan tai esityksen käyttöä mainonnassa haluttiin jatkaa alun perin sovittua pidempään, veloitettiin tästä uusi käyttöoikeuskorvaus. Käyttöoikeuskorvausta oli pidettävä arvonlisäverolain 45 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna julkisen esiinty-jän esityksen kuvatallennusta koskevan oikeuden perusteella saatuna korvauksena. A Oy:n ei tullut suorittaa arvonlisäveroa veloittamastaan käyttöoikeuskorvauksesta. Ennakkoratkaisu ajalle 12.6.2015–31.12.2016.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 45 § 1 momentti 1 ja 3 kohta

KHO: 21.3.2016 T 992 (ei muutosta).