KVL:2016/1

Antopäivä
5.1.2016
Diaarinumero
A85/8210/2015
arvonlisävero, lehden valmistustyö, ​artikkelien julkaisuoikeuden luovuttaminen

X Oy myi muun muassa seuraavia lehden valmistamiseen liittyviä palveluja: päätoimittajapalvelu, toimituksellinen työ ja ulkoasun suunnittelu, taitto, tekijänoikeudellinen toimitustyö, julkaisijan toimittamaan aineistoon kohdistuvat palvelut, painatus. Kukin palvelu oli hinnoiteltu erikseen ja asiakas eli lehden julkaisija valitsi palvelut tarpeensa mukaan.

Pääosa X Oy:n myymistä lehden valmistamiseen liittyvistä palveluista oli arvonlisäverollisia palveluja. X Oy sai kuitenkin myös arvonlisäverottomia tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettuja artikkelien julkaisuoikeuden luovuttamisesta veloitettuja palkkioita. X Oy:n katsottiin luovuttavan useita eri palveluja, joista mitään ei voitu pitää pääasiallisena suorituksena. Jokaisen luovutetun palvelun arvonlisäverokäsittely määräytyi siten itsenäisesti. X Oy:n ei ollut suoritettava arvonlisäveroa tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettujen artikkelien julkaisuoikeuden luovuttamisesta veloitetuista palkkioista.

Ennakkoratkaisu ajalle 15.1.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 45 § 1 momentti 4 kohta, 209 c § 6 kohta

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-41/04 (Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV) ja asiassa C-349/96 (Card Protection Plan Ltd (CPP))

KHO T 4111 27.9.2016 (ei muutosta)