KVL:2014/31

Antopäivä
18.6.2014
Diaarinumero
A23/8210/2014
arvonlisävero, vastikkeeton luovutus, poikkeukset myynnin verollisuudesta, oman käytön vero, liiketoiminnan tarkoitus, kustannustoiminta

Rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys keräsi tarkoituksensa toteuttamiseksi varoja Poliisihallituksen myöntämällä rahankeräysluvalla. Sanoma- ja aikakausilehtien kustannustoimintaa harjoittava yhtiö oli sopinut yhdistyksen kanssa lahjoituksesta, jolla yhtiö luovutti yhdistykselle vuosittain tietyn euromäärän arvosta vapaana olevaa myymättä jäänyttä mainostilaa yhtiön kustantamissa kotimaisissa tiedotusvälineissä. Yhtiön mukaan luovutukset vahvistivat konsernin brändiä ja välittämällä julkaistavien ilmoitusten muodossa tietoa yleishyödyllisestä hankkeesta haluttiin lisäksi vahvistaa suhdetta asiakkaisiin. Yhtiön katsottiin luovuttavan mainostilaa yhdistykselle vastikkeetta. Kun otettiin huomioon mainosten julkaisutarkoitus, mainostilan luovuttaminen liittyi yhtiön arvonlisäverolliseen kustannustoimintaan ja luovutuksen oli katsottava tapahtuvan arvonlisäverolain 22 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhtiön liiketoimintaan kuuluvassa tarkoituksessa. Yhtiön ei ollut suoritettava arvonlisäveroa palvelun ottamisesta omaan käyttöön. Ennakkoratkaisu ajalle 18.6.2014 - 31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 18 §, 20 §, 22 § ja 73 § 1 mom

Arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta c alakohta, 26 artikla ja 73 artikla

KHO 5.3.2015 T 660 (ei muutosta)