KVL:2014/28

Antopäivä
28.5.2014
Diaarinumero
A11/8210/2014
arvonlisävero, pysäköintitoiminta, kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen, hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi, vähennysoikeus

Ennakkoratkaisussa oli kyse A Oy:n rakennuttamien kahden pysäköintitalon rakennuskustannusten arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Pysäköintitaloissa sijaitsevien pysäköintipaikkojen luovuttaminen asukaspysäköintiin sekä lähellä sijaitsevalle koululle perustui asemakaavamääräyksiin. Asukaspysäköinnin ehdoista sovittiin tonttikauppakirjoissa. A Oy oli tehnyt päivittäistavarakaupan kanssa vuokrasopimuksen toisessa pysäköintitalossa sijaitsevan myymälätilan luovuttamisesta. Vuokrasopimuksessa sovittiin myös pysäköintipaikkojen luovuttamisesta. Lisäksi pysäköintitaloissa harjoitettiin lyhytaikaista pysäköintiä, jossa maksaminen tapahtui maksuautomaatteihin.

Asemakaavamääräysten toteuttamiseksi järjestetty asukaspysäköinti kuului samaan kokonaisuuteen asuinhuoneistojen käyttöoikeuden hallinnan kanssa. Koululle luovutetut pysäköintipaikat liittyivät samaan kokonaisuuteen koulun käytössä muutoin olevien tilojen kanssa. Kyse oli AVL 27 §:n mukaisesta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Merkitystä ei ollut sillä, että A Oy ei luovuttanut asuinhuoneistojen tai koulun tilojen käyttöoikeuksia. A Oy:llä ei ollut oikeutta vähentää rakentamiskustannusten arvonlisäveroa siltä osin kuin ne kohdistuivat asukaspysäköintiin varattuihin pysäköintipaikkoihin. Koululle luovutettujen pysäköintipaikkojen arvonlisävero oli vähennyskelpoinen siltä osin kuin kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen edellytykset täyttyivät ja A Oy hakeutui arvonlisäverovelvolliseksi.

Päivittäistavarakaupalle vuokratut pysäköintipaikat liittyvät olennaisesti päivittäistavarakaupalle vuokrattuun tilaan ja arvonlisäverokohtelun tuli olla samanlainen kuin tämän tilan arvonlisäverokohtelu. Kyse oli AVL 27 §:n mukaisesta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Päivittäistavarakaupalle luovutettujen pysäköintipaikkojen arvonlisävero oli vähennyskelpoinen siltä osin kuin kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen edellytykset täyttyivät ja A Oy hakeutui arvonlisäverovelvolliseksi.

Lyhytaikainen pysäköinti oli AVL 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua arvonlisäverollista pysäköintitoiminnassa tapahtuvaa pysäköintipaikkojen luovuttamista. A Oy:llä oli oikeus vähentää rakennuskustannusten arvonlisävero siltä osin kuin ne kohdistuivat arvonlisäverolliseen pysäköintitoimintaan. Ennakkoratkaisu ajalle 28.5.2014-31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 27 § 1 momentti, 28 § 1 momentti, 29 § 1 momentti 5 kohta, 30 § 1 momentti, 102 § 1 momentti 1 kohta, 117 §, 130 § 1 momentti
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artiklan 1 kohdan 1 alakohta ja 2 kohdan 1 alakohdan b alakohta
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-173/88 (Morten Henriksen)

Lainvoimainen