KVL:2014/27

Antopäivä
28.5.2014
Diaarinumero
A33/8210/2013
arvonlisävero, hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi, kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen, kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen, vähennykseen oikeuttava käyttö, pysäköintitoiminta, pysäköintipaikan luovuttaminen, henkilökuntapysäköinti, vähennysoikeus

Kaupunki ryhtyi harjoittamaan kokonaan omistamaltaan kiinteistöyhtiöltä B Oy:ltä vuokraamassaan pysäköintilaitoksessa arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuksi verolliseksi pysäköintitoiminnaksi katsottavaa eli vähennykseen oikeuttavaa toimintaa. Siltä osin kuin kaupunki vuokrasi pysäköintilaitoksesta nimeämättömiä pysäköintipaikkoja työntekijöilleen työaikana tapahtuvaa henkilökuntapysäköintiä varten, kyseessä oli arvonlisäverolain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu veroton kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen, johon liittyvistä hankinnoista kaupungilla ei ollut arvonlisäverolain 102 §:n ja 130 §:n 2 momentin mukaan oikeutta tehdä vähennystä tai saada palautusta. Kaupunki vuokrasi yhtiöltä myös pysäköintitoiminnassa käytettävät koneet ja laitteet eli pysäköintiautomaatit, valvontakamerat ja pysäköinnin ohjaus- ja infotaulut.

B Oy:llä oli arvonlisäverolain 30 §:n nojalla oikeus hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi ja vuokrata pysäköintilaitos verollisesti kaupungille vain niiden tilojen osalta, joissa kaupunki harjoitti vähennykseen oikeuttavaa verollista pysäköintitoimintaa. Yhtiö ei sitä vastoin voinut hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi siltä osin kuin kaupunki luovutti tiloja edelleen verottomasti työntekijöilleen henkilökuntapysäköintiä varten eli muuhun kuin arvonlisäveron vähennykseen tai palautukseen oikeuttavaan käyttöön.

B Oy:llä oli oikeus vähentää pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin ne kohdistuivat B Oy:n harjoittamaan verolliseen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamiseen. Yhtiö ei voinut vähentää rakentamiskustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja siltä osin kuin ne kohdistuvat tiloihin, jotka kaupunki luovutti edelleen verottomasti henkilökuntapysäköintiä varten ja joiden osalta yhtiö ei voinut hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta verovelvolliseksi.

Pysäköintitoiminnassa käytettävät koneet ja laitteet eivät arvonlisäverolain 28 §:n 2 momentin mukaan kuuluneet kiinteistöön. Kun B Oy vuokrasi pysäköintitoiminnassa käytettävät koneet ja laitteet kaupungille, kyseessä oli arvonlisäverolain 18 §:ssä tarkoitettu verollinen palvelun myynti. B Oy:llä oli arvonlisäverolain 102 §:n nojalla oikeus vähentää kyseisiin verollista liiketoimintaansa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot kokonaisuudessaan.

Ennakkoratkaisu ajalle 28.5.2014 - 31.12.2015. Äänestys 8-1.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 17 §, 18 §, 27 §, 28 § 1 mom, 29 § 1 mom 5 kohta, 30 §, 102 § 1 ja 2 mom, 130 § sekä 133 §
Arvonlisäverodirektiivi 135 artikla 1 kohta l alakohta ja 2 kohta b alakohta sekä 137 artikla
Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa 173/88, Henriksen ja C-428/02, Marselisborg

(ei lainvoim.)

Katso myös KVL 26/2014

KHO 6.4.2016 T 1163 (kumottu)