OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

KVL:2014/19

Antopäivä
2.4.2014
Diaarinumero
A99/8210/2013
arvonlisävero, verollinen myynti, veron peruste, vastike, vahingonkorvaus, viivästyssakko

A toimittajana ja B tilaajana olivat solmineet toimitussopimuksen, jonka mukaan tilaajalla oli oikeus urakan kokonaishinnan perusteella laskettavaan kiinteämääräiseen viivästyssakkoon jokaiselta toimituksen viivästyspäivältä. Kun B sopimuksen perusteella pidätti A:lle maksettavista suorituksista viivästyssakkoa väitetyn toimitusviivästyksen johdosta, kyse ei ollut arvonlisäverolain 73 §:ssä tarkoitetusta tavaran tai palvelun myynnistä suoritettavasta vastikkeesta eikä arvonlisäverolain 78 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ostajalle annetusta verollista myyntiä koskevasta oikaisuerästä, joka saadaan vähentää veron perusteesta. Kyseessä oli veroton vahingonkorvauksen luonteinen erä, jonka osalta ei ollut suoritettava arvonlisäveroa.

Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.2013 - 31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 15 § 1 ja 2 mom, 18 §, 73 § 1 mom sekä 78 §Arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta c alakohta, 24 artikla 1 kohta, 25 artikla, 63 – 64 artikla, 73 artikla, 79 artiklan ensimmäinen kohta b alakohta sekä 90 artikla 1 kohtaUnionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-277/05, Société thermale d´Eugénie-les-Bains

KHO: 23.12.2014 T4058 vuosikirja (ei muutosta)