OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

KVL:2014/13

Antopäivä
12.3.2014
Diaarinumero
A95/8210/2013
henkilökohtaisen tulon verotus, korkotulon jaksotus, koron liittäminen velkapääomaan

Hakijan tarkoituksena oli antaa A Oy:lle laina, joka lainaehtojen mukaan erääntyisi kokonaisuudessaan yhdessä erässä 10 vuoden kuluttua nostopäivästä. Velkakirjan ehtojen mukaan lainan vuotuista korkoa ei maksettu laina-aikana, vaan kunkin vuoden mittaisen korkojakson päättymisestä lähtien maksamattomalle korolle kertyi korkoa samoin ehdoin kuin lainan pääomalle. Kun menettely oli rinnastettavissa koron liittämiseen velkapääomaan, hakijan katsottiin saaneen kertyneen koron tuloverolain 110 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kunkin korkojakson päättyessä. Korko oli sen verovuoden veronalaista tuloa, jona kyseinen korkojakso päättyi. Ennakkoratkaisu vuodelle 2014.  

Tuloverolaki 110 § 1 momentti

KHO:2015:33 9.3.2015 T690 (ei muutosta)