KVL:2014/20

Antopäivä
2.4.2014
Diaarinumero
A83/8210/2013
arvonlisävero, ammattimaisessa kansainvälisessä, liikenteessä oleva vesialus, satamamaksu

X Oy ylläpiti satamaa. Tähän toimintaan liittyen yhtiö veloitti satamamaksuja. Satamamaksu tavarasta määräytyi sataman kautta tuodun ja viedyn tavaran mukaan ja satamamaksu aluksesta määräytyi vesialuksen tyypin mukaan. Satamamaksu tavarasta ja satamamaksu aluksesta olivat sataman käyttöoikeudesta veloitettuja korvauksia. X Oy suoritti myös jätehuoltoon sekä alusten kiinnittämiseen ja irrottamiseen liittyviä palveluja. Lisäksi X Oy luovutti aluksille tavaraa kuten vettä. Alukset olivat ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevia vesialuksia. X Oy ei myynyt palveluja ja tavaroita suoraan varustamoille vaan varustamojen suomalaisille asiamiehille. Palvelujen ja tavaroiden myyntiin varustamojen asiamiehille ei voitu soveltaa AVL 71 §:n 3 kohdan tai AVL 70 §:n 1 momentin 8 kohdan vapautussäännöstä. Palvelujen ja tavaroiden myynnistä tuli suorittaa arvonlisäveroa.

Ennakkoratkaisu ajalle 2.4.2014-31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 70 § 1 momentti 8 kohta ja 71 § 3 kohta
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 148 artikla a, c ja d alakohdat
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-181/04-C-184/04 (Elmeka NE)

KHO: 12.1.2015 T43 vuosikirja (kumottu)