OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

KVL:2014/25

Antopäivä
21.5.2014
Diaarinumero
A25/8210/2014
henkilökohtaisen tulon verotus, kollektiivinen lisäeläketurva, jääkiekkoilija, eläkkeen alkamisikä

Hakija pelasi ammatikseen jääkiekkoa Suomen pääsarjassa. Hänen työnantajansa tarkoituksena oli järjestää edustusjoukkueen pelaajille kollektiivinen lisäeläketurva, jonka ehtojen mukaan eläkettä maksettaisiin aikaisintaan vakuutetun täytettyä 45 vuotta. Työnantaja maksaisi lisäeläketurvan kaikki vakuutusmaksut.

Työnantajan järjestämälle ja kokonaan kustantamalle kollektiiviselle lisäeläketurvalle ei ole laissa säädettyä vähimmäiseläkeikää. Kun otettiin huomioon, että jääkiekkoilijan ammatin edellyttämän fyysisen suorituskyvyn vuoksi eläkeikä on normaalia eläkeikää huomattavasti alempi, pidettiin hakemuksessa tarkoitettua eläkevakuutusta tuloverolain 96a §:n 2 momentin tarkoittamana työnantajan työntekijälleen järjestämänä kollektiivisena lisäeläketurvana, vaikka vakuutusehtojen mukaan eläkkeen alkamisikä oli yleistä eläkeikää alempi eli 45 vuotta. Lisäeläketurvan vakuutusmaksut eivät olleet hakijan veronalaista ansiotuloa. Ennakkoratkaisu verovuosille 2014 ja 2015.

Tuloverolaki 29 §, 68 § ja 96a § 2 mom
Lainvoimainen