OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

KVL:2014/32

Antopäivä
18.6.2014
Diaarinumero
A44/8210/2014
arvonlisävero, pysäköintitoiminta, kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen

Kiinteistöyhtiö A harjoitti pysäköintitoimintaa ns. robottiparkkijärjestelmän avulla. Kuljettaja ajoi ajoneuvon pysäköintihuoneeseen, josta ajoneuvo siirtyi automaattisesti vapaana olevalle paikalle. Kun kuljettaja tarvitsi jälleen ajoneuvoa, hän tilasi sen takaisin pysäköintihuoneeseen.

Pysäköintipalvelun käyttäjä sai ajoneuvon pysäköintiä varten käyttöönsä tarvitsemansa tilan tietyksi ajaksi. Pysäköintipaikkojen käyttäjän näkökulmasta verotuksen neutraalisuuden vaatimus edellyttää, että pysäköintipaikkojen luovuttamista arvioidaan arvonlisäverotuksessa samalla tavalla riippumatta siitä, miten ajoneuvojen pysäköintiä koskeva järjestely on käytännössä toteutettu. Hakemuksessa tarkoitettua robottiparkkitoimintaa pidettiin AVL 27 §:ssä ja AVL 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisena.

Pysäköintipaikat oli varattu ensisijaisesti lähellä sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden asukkaille ja muille kiinteistöjen käyttäjille kuten liiketilojen vuokralaisille. Nämä pysäköintipaikat määriteltiin asemakaavamääräyksissä. Sen lisäksi pysäköintipaikkoja luovutettiin ulkopuolisille. Tämä pysäköintipaikkojen luovuttaminen ei perustunut asemakaavamääräyksiin.

Asemakaavamääräysten perusteella asunto-osakeyhtiöiden asukkaille ja liiketilojen vuokralaisille luovutetut pysäköintipaikat kuuluivat samaan kokonaisuuteen asuinhuoneistojen ja liikehuoneistojen käyttöoikeuden hallinnan kanssa. Kyse oli AVL 27 §:n mukaisesta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Ulkopuolisille tapahtuva pysäköintipaikkojen luovuttaminen oli AVL 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua arvonlisäverollisessa pysäköintitoiminnassa tapahtuvaa pysäköintipaikkojen luovuttamista. Ennakkoratkaisu ajalle 18.6.2014-31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 27 § 1 momentti, 28 § 1 momentti, 29 § 1 momentti 5 kohta
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta 1 alakohta
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-451/06 (Waldendorff), C-572/07 (RLRE Tellmer Property), C-178/88 (Morten Henriksen)

KHO 6.4.2016 T 1159 (ei muutosta)