KVL:2014/35

Antopäivä
20.8.2014
Diaarinumero
A26/8210/2014
arvonlisävero, prepaid-liittymä, maksuväline, ennakkomaksu

X Oy myi itse ja jälleenmyyjiensä välityksellä prepaid-tuotteita. Kyse oli prepaid-liittymistä ja näihin ladattavasta lisäarvosta. Lisäarvoa voitiin ladata latauslipukkeilla tai X Oy:n tai jälleenmyyjän kassalla suoralatauksena. Prepaid-tuotteilla voitiin ostaa telepalvelujen lisäksi myös muita palveluja ja tavaroita. Se minkä palvelujen ja tavaroiden hankintaan loppukäyttäjä prepaid-tuotteita käytti, ei ollut selvillä vielä prepaid-tuotteen myyntihetkellä.

Koska X Oy ei vielä prepaid-tuotteen myyntihetkellä tiennyt, minkä palvelujen ja tavaroiden ostoon loppukäyttäjä tuli prepaid-tuotettaan käyttämään eikä sitä, mitä verokantaa niihin tultiin soveltamaan, ei suoritettuja palveluja ja luovutettuja tavaroita ollut tässä vaiheessa yksilöity. EUT:n tuomion asiassa C-419/02 (BUPA Hospitals Ltd) mukaan prepaid-tuotteiden myynnistä saatua vastiketta ei tällaisessa tilanteessa voitu pitää arvonlisäverollisena ennakkomaksuna. Prepaid-tuotteiden myynnistä saatua vastiketta ei voitu pitää muunakaan prepaid-tuotteilla hankittavista tavaroista ja palveluista suoritettuna maksuna. Prepaid-tuotteet olivat näiden palvelujen ja tavaroiden hankkimisen mahdollistavia maksuvälineitä. Prepaid-tuotteiden myyntiä pidettiin arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna maksuliikkeenä. X Oy:n ei tullut suorittaa arvonlisäveroa prepaid-tuotteiden myynnistä.

EUT:n tuomiossa asiassa C-520/10 (Lebara Ltd) oli kyse puhelinkorteista, joilla voitiin ostaa ainoastaan telepalvelua. Myös korkein hallinto-oikeus rajasi päätöksensä KHO:2008:11 sellaisiin prepaid-tuotteisiin, joita voitiin käyttää yksinomaan telepalvelujen hankintaan. EUT:n tuomio asiassa C-520/10 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2008:11 eivät siten tulleet sovellettavaksi.

Ennakkoratkaisu ajalle 20.8.2014–31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 41 §, 42 § 1 momentti 4 kohta

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta d alakohta

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-520/10 (Lebara Ltd) ja C-419/02 (BUPA Hospitals Ltd)

KHO: 10.12.2015 T 3661 (poistettu).