OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

KVL:2013/62

Antopäivä
11.12.2013
Diaarinumero
A81/8210/2013
henkilökohtaisen tulon verotus, työnantajan kustantama koulutus, dba-koulutusohjelma

Hakija, joka oli koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, oli toiminut useita vuosia kansainvälistä toimintaa harjoittavan X Oy:n toimitusjohtajana. Hän oli työskennellyt yhteensä yli 20 vuotta johtotehtävissä eri yrityksissä.

Hakija oli työnantajansa aloitteesta sopinut osallistumisesta Aalto Yliopiston Doctor of Business Administration (DBA)-ohjelmaan. Sopimuksen mukaan työnantaja maksoi koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Koulutuksen hakemusmaksu oli 1 500 euroa ja vuosimaksu 29 000 euroa. Yhtiön maksuvelvollisuus koulutuksen kustannuksista päättyisi, jos hakija irtisanoutuisi yhtiöstä riippumattomasta syystä. Tällöin hakija olisi velvollinen korvaamaan yhtiön maksamat koulutusohjelman kustannukset kahden irtisanoutumista edeltävän vuoden ajalta.

Koulutusohjelma kesti useita vuosia. Opinnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota teorioiden käytännön sovellutuksiin liike-elämässä. Kurssiopintojen ja seminaarien suorittamisen lisäksi koulutusohjelmaan kuului liike-elämään ja käytännön johtamistyöhön liittyvä lopputyö. Hakijan lopputyön aihe oli sovittu työnantajayhtiön kanssa. Yhtiö sai hakijan lopputyön tulokset käyttöönsä ja niitä oli tarkoitus hyödyntää sen harjoittamassa toiminnassa.

DBA-koulutusohjelma ei kuulu opetusministeriön viralliseen tutkintojärjestelmään eikä siten johda viralliseen tohtorintutkintoon Suomessa. Kun otettiin huomioon hakijan ja X Oy:n välisen sopimuksen ehdot, koulutusta voitiin hakemuksen olosuhteissa pitää hakijan ammattitaitoa kehittävänä ja ylläpitävänä ja sen katsottiin tapahtuvan ensisijaisesti työnantajan intressissä. Hakijalle ei syntynyt veronalaista ansiotuloa työnantajan suorittamista koulutusohjelman hakemusmaksusta sekä vuosimaksuista. Ennakkoratkaisu vuosille 2013 ja 2014.

Tuloverolaki 29 § 1 mom ja 61

KHO:2014:161 4.11.2014 T3391 (ei muutosta)