KVL:2013/25

Antopäivä
15.5.2013
Diaarinumero
A7/8210/2013
elinkeinotulon verotus, sale and leaseback, korkovähennysrajoitussäännösten soveltaminen

A Oy aikoi hankkia lisärahoitusta ns. sale and leaseback -järjestelyn avulla. A Oy myi omistamansa kiinteistöosakeyhtiön osakkeet rahoittajalle. Kaupan yhteydessä sovittiin, että A Oy vuokraa kiinteistöosakeyhtiön tilat omaan käyttöönsä kymmenen vuoden ajaksi. Sopimuksen mukaan A Oy:llä oli oikeus lunastaa kiinteistöosakeyhtiön osakkeet takaisin itselleen aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua ja velvollisuus lunastaa osakkeet vuokrasopimuksen päättyessä kymmenen vuoden kuluttua.

Kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutus oli A Oy:n verotuksessa veronalainen luovutus. Kiinteistöosakeyhtiön tilojen käyttöoikeudesta maksettavat leasingvuokrat olivat A Oy:n verotuksessa vähennyskelpoisia vuokramenoja. Leasingmaksut eivät ole elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitettuja suorituksia, joten niihin ei tullut soveltaa mainittua säännöstä. Leasingvuokrasuorituksilla ei näin ollen ollut vaikutusta A Oy:n elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitettujen nettokorkomenojen vähennyskelpoisuuteen verovuosina 2014 ja 2015. Ennakkoratkaisu vuosille 2012-2015.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 § 1 mom. 1 k, 6 b § 1 mom., 6 b 2 mom. 2 k, 18 § 1 mom. 2 k ja 3 k sekä 18 a §

KHO 29.4.2014 T 1443 (ei muutosta)