OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

KVL:2013/22

Antopäivä
8.5.2013
Diaarinumero
A27/8210/2013
arvonlisävero, täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelu, konsultoiva omaisuuden hoitopalvelu

Verovelvollisuusryhmän jäsen X Oy myi täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksella palvelun ostaja siirsi sopimuksen piiriin kuuluvaa omaisuutta koskevan sijoitustoimintansa päätösvallan omaisuudenhoitajalle. X Oy hoiti asiakkaan omaisuutta itsenäisesti. Arvopapereilla käytävän kaupan osto- ja myyntitoimeksiannot X Oy antoi toteutettavaksi valitsemilleen arvopaperinvälittäjille. X Oy peri täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen mukaan omaisuudenhoitopalkkion. Tämän lisäksi jokaisesta osto- ja myyntitoimeksiannosta perittiin kaupankäyntipalkkio.

Verovelvollisuusryhmän jäsenen X Oy:n katsottiin myyvän palvelukokonaisuuden, johon kuului arvopapereiden ostoa ja myyntiä koskevien palvelujen lisäksi myös muita palveluja. Tämä on luonteenomaista täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelulle. Arvopapereiden ostoon ja myyntiin liittyvät palvelut ovat AVL 42 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja arvonlisäverottomia palveluja, mutta arvopaperiomaisuuden analysointiin liittyvät palvelut ovat arvonlisäverollisia palveluja. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelut liittyivät niin läheisesti yhteen, että ne muodostivat yhden jakamattoman taloudellisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin olisi keinotekoista. Näin ollen ja koska vapautuksia arvonlisäverosta on tulkittava suppeasti, X Oy:n myymää täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua pidettiin kokonaisuudessaan arvonlisäverollisena palveluna. Verovelvollisuusryhmän oli suoritettava arvonlisäveroa täyden valtakirjan omaisuudenhoitoasiakkaalta perimistään kaupankäyntipalkkioista.

Verovelvollisuusryhmän jäsen X Oy myi myös konsultoivaa omaisuudenhoitopalvelua. Konsultoivaa omaisuudenhoitoa koskevassa sopimuksessa sovittiin asiakkaan omaisuuden hoitamisesta siten, että päätösvalta oli aina asiakkaalla. Arvopapereiden osto- ja myyntitapahtuma edellytti aina erillistä asiakkaan omaisuudenhoitajalle antamaa toimeksiantoa. Arvopapereiden ostoon ja myyntiin liittyvästä palvelusta perittiin kaupankäyntipalkkio. Tämän palvelun arvonlisäverokäsittelyä oli arvioitava itsenäisesti. Kyse oli AVL 42 §:n 1 momentin 6 kohdassa ja arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta arvonlisäverottomasta palvelusta. Verovelvollisuusryhmän ei tullut suorittaa arvonlisäveroa konsultoivan omaisuudenhoidon asiakkaalta perimistään kaupankäyntipalkkioista. Ennakkoratkaisu ajalle 8.5.2013-31.12.2014.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 41 §, 42 § 1 mom 6 kohta ja 2 mom

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta f ja g alakohdat

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-44/11 (Deutsche Bank AG), C-235/00 (CSC Financial Services Ltd), C-2/95 (Sparekassernas Datacenter (SDC))

KHO 4.7.2014 T 2144 (ei muutosta)