OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

KVL:2013/61

Antopäivä
27.11.2013
Diaarinumero
A74/8210/2013
arvonlisävero, poikkeukset myynnin verollisuudesta, kiinteistönhallintapalvelun oma käyttö, terveyden- ja sairaanhoito, siivous

A Oy:llä oli lääninhallituksen myöntämä lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Yhtiö tarjosi verottomia terveydenhuollon palveluja julkishallinnon ylläpitämien sairaaloiden olosuhteita vastaavissa tiloissa, jotka olivat aluehallintoviraston tarkastamat ja hoitotiloina hyväksymät. Yhtiön palveluksessa olevat siistijät vastasivat arvonlisäverottoman terveydenhoito- ja kuntoutustoiminnan käytössä olevien potilastilojen osalta liinavaatteiden vaihdosta ja huollosta, irtaimiston järjestelystä, puhtaanapidosta ja desinfioinnista, hygieniatarvikkeiden täydennyksistä, huonekasvien hoidosta, roska-astioiden tyhjennyksistä, potilaiden avustamisesta, ruuan jakelusta ja astioiden korjaamisesta sekä apuvälinehuollosta. A Oy:n työntekijät eivät suorittaneet kiinteistöön kohdistuvaa perussiivousta.

Hakemuksessa tarkoitetut puhtaanapitotyöt eivät kohdistuneet itse kiinteistöön. Laitosrakennuksen käyttö kiinteistönä ei edellyttänyt terveyden- ja sairaanhoidon hygieniavaatimukset täyttävää irtaimiston puhtaanapitoa ja desinfiointia, liinavaatteiden vaihtoa ja huoltoa, hygieniatarvikkeiden täydennystä, huonekasvien hoitoa, roska-astioiden tyhjennystä, potilaiden avustamista, ruuan jakelua ja astioiden korjaamista tai apuvälinehuoltoa. Palvelut kohdistuivat kokonaisuudessaan kiinteistössä harjoitettuun toimintaan eivätkä miltään osin kiinteistöön tai sen käyttöön kiinteistönä. Yhtiön ei ollut suoritettava kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön veroa hakemuksessa tarkoitetuista palveluista. Ennakkoratkaisu ajalle 27.11.2013 - 31.12.2014.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta ja 2 mom, 32 §, 34 § ja 35 §

Lainvoimainen