KVL:2012/69

Antopäivä
14.11.2012
Diaarinumero
A64/8210/2012
henkilökohtaisen tulon verotus, joukkovelkakirja, hankintameno, kreikan velkajärjestely

Kreikan valtion joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksettavaa pääomaa alennettiin 9.3.2012. Pääoman alentaminen toteutettiin niin, että lainat mitätöitiin ja sijoittajat saivat vanhan velkakirjan tilalle uudet joukkovelkakirjat, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli alempi kuin vanhan velkakirjan nimellisarvo. Uudet lainat olivat Kreikan valtion liikkeeseenlaskemat ”New Bonds” ja ”GDP-Linked Securities”, sekä Euroopan Rahoitusvakautusvälineen liikkeeseenlaskemat ”PSI Notes” ja ”Accrued Interest Note”.

”New Bonds”- ja ”PSI Notes”-lainoilla oli nimellisarvo, joka maksettiin eräpäivänä velkakirjan haltijalle. Näiden velkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo alitti alkuperäisen velkakirjan nimellisarvon. ”GDP-Linked Securities”-lainalla oli teoreettinen nimellisarvo, jota ei kuitenkaan maksettu velkakirjan haltijalle takaisin, vaan velkakirjan haltija oli oikeutettu ainoastaan Kreikan valtion bruttokansantuotteen kehityksen perusteella määräytyvään tuottoon. ”Accrued Interest Note”-joukkolaina tuli alkuperäisen lainan maksamattomana olleen koron sijaan.

Alkuperäinen velkakirja katsottiin verotuksessa luovutetuksi vuonna 2012. Luovutuksesta mahdollisesti syntynyt luovutusvoitto oli tuloverolain 45–46 §:n nojalla veronalaista pääomatuloa, ja luovutuksesta syntynyt luovutustappio vähennettiin verotuksessa siten kuin tuloverolain 50 §:ssä säädetään.

Luovutushintana pidettiin velkakirjan käypää arvoa luovutushetkellä eli vaihdossa vastaanotettujen ”New Bonds”- ja ”PSI Notes”-velkakirjojen takaisin maksettavien nimellisarvojen yhteismäärää.  Sama määrä muodosti näiden vaihdossa saatujen velkakirjojen hankintamenon. Hankintameno jakautui ”New Bonds”- ja ”PSI Notes”-velkakirjoille niiden nimellisarvojen suhteessa. ”GDP-Linked Securities”-velkakirjan käyvän arvon ja sen hankintamenon katsottiin hakemuksen olosuhteissa olevan 0 euroa.

”Accrued Interest Note”-velkakirjan saantoa oli pidettävä korkosuorituksena. Korkotulon määräksi katsottiin vastaanotetun velkakirjan käypä arvo, joka hakemuksen olosuhteissa vastasi velkakirjan haltijalle eräpäivänä 12.9.2012 suoritettavaa määrää. Jos hakija myi ”Accrued Interest Note”-velkakirjan ennen sen eräpäivää, sovellettiin myyntiin luovutusvoittoa tai -tappiota koskevia säännöksiä. Tällöin luovutetun arvopaperin hankintameno vastasi hakijan veronalaiseksi tuloksi luettua korkotulon määrää. Ennakkoratkaisu vuodelle 2012.

Tuloverolaki 45 § 1 mom, 46 § 1 mom ja 50 § 1 mom

Lainvoimainen