KVL:2013/63

Antopäivä
18.12.2013
Diaarinumero
A86/8210/2013
elinkeinotulon verotus, korkovähennysrajoitussäännösten soveltaminen, kokonaishoitopalvelusopimus, rakennusaikaiset korkomenot

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a §:ssä tarkoitetun kokonaishoitopalvelun tuottamisesta johtuneet rakennusaikaiset korot ovat vähennyskelpoisia saman lain 18 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 18 a §:n säännösten mukaisesti. Vähennyskelpoiset korot jaksotetaan lain 27 c §:ssä säädetyllä tavalla. Näihin korkoihin tuli siten soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n rajoitussäännöstä. Ennakkoratkaisu vuodelle 2014.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 18 § 1 mom 2 k, 18 a §, 19 a § ja 27 c § 1 mom

KHO: 17.3.2015 T 738 vuosikirja (ei muutosta)