OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

KVL:2013/4

Antopäivä
30.1.2013
Diaarinumero
A102/8210/2012
arvonlisävero, kansainvälinen lentoliikenne, ilma-alus, ground handling -palvelu

X Oy:n ei tullut AVL 71 §:n 4 kohdan nojalla suorittaa arvonlisäveroa kansainvälistä lentoliikennettä vastiketta vastaan harjoittavan elinkeinonharjoittajan omistaman ilma-aluksen välittömiä tarpeita varten myydyistä palveluista, vaikka palveluista laskutettiin ilma-aluksen omistajan asemasta välittäjää, matkatoimistoa tai muuta tahoa, joka oli alihankintana vuokrannut ilma-aluksen miehistöineen.

X Oy:n suorittamat ns. ground handling -palvelut käsittivät muun muassa ilma-alusten lastin purkamista, lastaamista, jäänestoa ja -poistoa, erilaisia siivous- ja catering-palveluja sekä matkustajien tulo- ja lähtöselvitysten suorittamista. Näitä palveluja oli pidettävä AVL 71 §:n 4 kohdassa tarkoitettuina palveluina, joista ei tullut suorittaa arvonlisäveroa. Ilma-aluksen miehistöön tai häiriötilanteissa matkustajiin kohdistuvat kuljetus-, yöpymis- ja muut sellaiset palvelut eivät olleet AVL 71 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja palveluja. Niiden ei katsottu myöskään muodostavan yhtä jakamatonta kokonaisuutta muiden ground handling -palvelujen kanssa, vaan niiden arvonlisäverokohtelu määräytyi itsenäisesti.
Ennakkoratkaisu ajalle 30.1.2013-31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 71 § 4 kohta
LAINVOIMAINEN