KVL:2013/44

Antopäivä
2.10.2013
Diaarinumero
A25/8210/2013
arvonlisävero, ahvenanmaan maakunta, lehden painoksen myynti, lehden myynti, veroton myynti

A Oy:n päätoimialana oli aikakauslehtien kustantaminen. A Oy oli harkinnut ostavansa jakelupalvelun ja mahdollisesti myös muita siihen liittyviä palveluja Ahvenanmaan maakunnasta B Ab:lta.

Kun kotimainen kirjapaino painoi lehden Manner-Suomessa ja toimitti lehden painoksen Manner-Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan B Ab:lle siellä tapahtuvaa postitusta varten joko sellaisenaan, jakeluosoitteella varustettuna tai niputettuna, kyse oli kirjapainon suorittamasta lehden painoksen myynnistä A Oy:lle. Kun A Oy tämän jälkeen osti lehtien jakelupalvelun B Ab:lta, lehtien kuljetuksen tilaajalle oli katsottava alkavan Ahvenanmaan maakunnasta. Kun lehti toimitettiin Ahvenanmaan maakunnasta ostajalle Manner-Suomeen, kyse oli arvonlisäverolain 70 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta verottomasta myynnistä.

Kun ulkomailla toimiva kirjapaino painoi lehden ulkomailla ja toimitti lehden painoksen Ahvenanmaan maakuntaan B Ab:lle siellä tapahtuvaa postitusta varten joko sellaisenaan, jakeluosoitteella varustettuna tai niputettuna, kyse oli ulkomaisen kirjapainon suorittamasta lehden painoksen myynnistä A Oy:lle. Kun A Oy tämän jälkeen osti lehtien jakelupalvelun B Ab:ltä, lehtien kuljetuksen tilaajalle oli katsottava alkavan Ahvenanmaan maakunnasta. Kun lehti toimitettiin Ahvenanmaan maakunnasta ostajalle Manner-Suomeen, kyse oli arvonlisäverolain 70 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta verottomasta myynnistä. Ennakkoratkaisu ajalle 2.10.2013–31.12.2014.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 63 § 1 ja 2 mom, 70 § 1 mom 1-3 kohdat
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 1 §, 6 §, 8 § 1 mom ja 18 §

KHO 7.7.2014 T 2194 (ei muutosta)