KVL:2012/59

Antopäivä
3.10.2012
Diaarinumero
A24/8210/2012
arvonlisävero, verokanta, sanoma- ja aikakausilehti, yleishyödyllisen yhteisö, jäsenlehden painos

A Oy toimi lehden kustantajana. Lehden julkaisijana toimi B-ryhmä. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa ja se jaettiin B-ryhmän eri sidosryhmille.

A Oy vastasi lehden valmistustyöstä, joka sisälsi toimitustyön kuvauksineen, ulkoasun suunnittelun ja taiton, vedosten tarkistuksen, KVK-korjaukset ennen aineiston toimittamista reprolaitokseen, trafiikin, kuvakäsittelyn, repron sekä painotyön ja jakelun. Painotyö ja jakelupalvelut ostettiin alihankkijoilta. A Oy:n ei ollut lehden julkaisija eikä sille katsottu muodostuvan julkaisijan oikeuteen rinnastettavaa oikeutta lehden sisältöön.

A Oy:n kokonaissuoritus muodostui sekä tavaran että palvelun luovuttamisesta. Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomion C-88/09 (Graphic Procédé) perusteella tämän kokonaissuoritteen merkityksellisimpänä osana asiakkaan kannalta oli pidettävä palvelun luovuttamista. A Oy:n myymää kokonaissuoritetta oli näin ollen pidettävä arvonlisäverolain 17 §:ssä tarkoitettuna palveluna eli lehden valmistustyönä.

A Oy:n suorittamassa valmistustyössä ei ollut kyse arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesta lehden myynnistä, vaan arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta ja arvonlisäverolain 84 §:n mukaisesta yleisen 23 prosentin verokannan alaisesta lehden valmistustyön myynnistä.

A Oy myös tarjosi yleishyödyllisille yhteisöille jäsenlehden valmistamiseen liittyviä kokonaisuuksia, jotka sisälsivät lehden taittamista, sisällön toteuttamista, painotyötä ja jakelua.

Jäsenlehden valmistukseen liittyvät kokonaisuudet muodostuvat sekä tavaran että palvelun luovuttamisesta. Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomion C-88/09 (Graphic Procédé) perusteella tämän kokonaissuoritteen merkityksellisimpänä osana asiakkaan kannalta oli pidettävä palvelun luovuttamista eli lehden valmistamista. Yhtiön myymää kokonaissuoritetta oli näin ollen pidettävä arvonlisäverolain 17 §:ssä tarkoitettuna palveluna eli lehden valmistustyönä.

Arvonlisäverolain 56 §:ää ei sovelleta A Oy:n yleishyödyllisille yhteisöille myymiin jäsenlehden valmistukseen liittyviin kokonaisuuksiin, jotka sisältävät lehden taittamista, sisällön toteuttamista, painotyötä ja jakelua. Palvelukokonaisuuden myynnissä on kyse arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta ja arvonlisäverolain 84 §:n mukaisesta yleisen 23 prosentin verokannan alaisesta lehden valmistustyön myynnistä. Ennakkoratkaisu ajalle 3.10.2012−31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 1§, 17 §, 18 §, 56 §, 84 §, 85 a § 1 momentin 8 kohta

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 1996-B-569 ja 1997:6

Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-88/09 (Graphic Procédé)

KHO 31.12.2013/4119 Lyhyt ratkaisuseloste (ei muutosta)