KVL:2012/74

Antopäivä
12.12.2012
Diaarinumero
A72/8210/2012
arvonlisävero, rahapeliautomaatti, kansainvälisessä liikenteessä oleva vesi-alus, palvelun myynti vesialuksen välittömiä tarpeita varten

Ennakkoratkaisuhakemuksessa oli kyse rahapeliautomaattien vuokraamisesta käytettäväksi kansainvälisessä liikenteessä liikennöivillä matkustaja-aluksilla. Rahapeliautomaattien kuukausittainen veloitus sisälsi vuokran, laitteiden ylläpito- ja huoltopalvelut sekä rahahuoltoon liittyvän laskentapalvelun. Rahahuoltoon liittyvä laskentapalvelu sisälsi rahojen tyhjennyksen rahapeliautomaateista sekä rahojen laskennan ja tilillepanon.

Rahapeliautomaattien vuokrausta ja laitteiden ylläpito- ja huoltopalveluja oli tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. EUT:n asiassa C-168/84 (Gunter Berkholz) antaman tuomion mukaan rahapeliautomaattien tarkoituksena on asiakkaiden viihdyttäminen, eivätkä ne siten liity olennaisesti merenkulun tarpeisiin. Kun otettiin lisäksi huomioon periaate, jonka mukaan poikkeuksia arvonlisäverollisuudesta on tulkittava suppeasti, ei rahapeliautomaattia pidetty arvonlisäverodirektiivin 148 artiklan c kohdassa tarkoitettuna merialuksiin liittyvänä tai niissä käytettynä varustuksena, jonka vuokraus, korjaus ja huolto olisi vapautettu arvonlisäverosta. Rahapeliautomaattien vuokrauksessa ja laitteiden ylläpito- ja huoltopalvelujen myynnissä ei ollut kyse myöskään AVL 71 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta palvelun myynnistä vesialuksen tai sen lastin välittömiä tarpeita varten. Rahapeliautomaattien vuokrauksesta sekä ylläpito- ja huoltopalvelujen myynnistä tuli suorittaa arvonlisäveroa.

Rahahuoltoon liittyvä laskentapalvelu oli oma rahapeliautomaattien vuokrauksesta ja ylläpito- ja korjauspalveluista erillinen palvelu. Rahahuoltoon liittyvä laskentapalvelu ei muodostanut erityistä ja olennaista osaa AVL 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta arvonlisäverottomana rahoituspalveluna pidettävästä maksuliikkeestä siten kuin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä (KHO 17.12.2001 T 3136, KHO 17.12.2001 T 3137, KHO 3.10.2006 T 2535) edellytetään. Kyse ei ollut myöskään AVL 71 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta palvelun myynnistä vesialuksen tai sen lastin välittömiä tarpeita varten. Rahahuoltoon liittyvästä laskentapalvelusta tuli suorittaa arvonlisäveroa. Ennakkoratkaisu ajalle 12.12.2012-31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 41 §, 42 § 1 mom 4 kohta, 71 § 3 mom

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 148 artikla alakohdat a, c ja d

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asiassa C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV), asiassa C-168/84 (Gunter Berkholz)

KHO 2014:48 Vuosikirja (ei muutosta)