KVL:2012/61

Antopäivä
10.10.2012
Diaarinumero
A83/8210/2012
maatalouden verotus, pankin bonusjärjestelmä, yksityistalous

X Pankki Oy kuului pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavaan Y-yhtiöryhmään. Pankin asiakas A:lle kertyi bonuksia pankki- ja vakuutusasioinnin yhteismäärän perusteella. Bonuksia ei maksettu A:lle rahana. Käyttämättömät bonukset vanhenivat, ellei niitä ollut käytetty määrätyn ajan kuluessa. Bonusjärjestelmän sääntöjen mukaan bonuksia käytettiin kertymisjärjestyksessä vanhimmasta alkaen bonusjärjestelmässä määriteltyjen palvelumaksujen ja palkkioiden maksamiseen.

Bonuspisteitä kertyi yksityistalouteen liittyvän pankki- ja vakuutusasioinnin lisäksi myös A:n maatalouteen liittyvästä asioinnista samoin periaattein kuin yksityistalouden asioinnista. A saattoi käyttää bonuksia ainoastaan yksityistalouteen liittyviin pankki-, kiinteistönvälitys- ja vakuutuspalvelujen maksujen maksamiseen.

Maatalouteen kuuluvien luottojen perusteella kertyvistä bonuspisteistä saatava rahanarvoinen etu oli maatilatalouden tuloverolain 4 §:n 1 momentin nojalla A:n veronalaista maatalouden tuloa. Tuloksi luettava etu realisoitui bonuspisteitä käytettäessä.

Pankkitalletukset ovat varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 19 §:n 2 momentin nojalla maatalouden ulkopuolisia varoja. Maatalouteen liittyvistä pankkitalletuksista kertyvien bonusten perusteella saatu etu ei sen vuoksi ollut A:n maatalouden tuloa. Kun A:lla ei ollut valintaoikeutta bonuspisteiden käyttökohteisiin, oli pankkitalletuksista kertyvä etu tavanomaisena alennuksena A:n verovapaata tuloa. Ennakkoratkaisu vuosille 2012–2014.

Maatilatalouden tuloverolaki 4 § 1 mom ja 5 § 1 mom 14 k
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 19 § 2 mom
LAINVOIMAINEN