KVL:2013/39

Antopäivä
11.9.2013
Diaarinumero
A40/8210/2013
arvonlisävero, palvelun myynti, tavarakuljetukseen liittyvä palvelu, veroton kansainvälinen palvelun myynti

Suomalainen A Oy myi yhteisön ulkopuolelle suuntautuviin tuonti- ja vientikuljetuksiin liittyviä Suomen osuuden kuljetuspalveluja. Tyhjiä tavarakontteja jouduttiin toisinaan siirtämään Suomen sisällä tuontikuljetuksen määräpaikasta seuraavan vientikuljetuksen lähtöpaikkaan.

Tavarakontit, joita A Oy kuljetti, olivat yhteisön ulkopuo-lelle sijoittuneen yrityksen omistuksessa ja rekisteröity EU:n tullialueen ulkopuolelle. Kontit olivat Suomessa ollessaan täysin tuontitullittomassa väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä.

A Oy:n suorittamat tyhjien konttien kuljetukset Suomessa olivat arvonlisäverolain 71 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisön ulkopuolelle kuljetettavaa tavaraa koskevaan kuljetukseen välittömästi liittyviä palveluja. A Oy:n ei siten ollut suoritettava arvonlisäveroa kyseisten palvelujen myynnistä.

Ennakkoratkaisu ajalle 11.9.2013 - 31.12.2014.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 2 § ja 71 § 1 kohta
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 146 artikla 1 kohta e alakohta

LAINVOIMAINEN