KVL:2013/11

Antopäivä
6.3.2013
Diaarinumero
A60/8210/2012
arvonlisävero, sopimuksen purkautuminen, ennakkomaksu, vähennysten oikaiseminen

Verovelvollisuusryhmän jäsen oli suorittanut ostamansa laitteen hankintaan liittyviä ennakkomaksuja. Verovelvollisuusryhmä oli vähentänyt ennakkomaksuihin sisältyneen arvonlisäveron. Laitteen toimittajan hakeuduttua selvitystilaan oli käynyt ilmeiseksi, ettei laitetta tulla toimittamaan. Toimitussopimus oli siten purkautunut.

Kun ennakkomaksut liittyivät sellaisen laitteen hankintaan, jota koskeva toimitussopimus oli purkautunut, eivät ennakkomaksuihin sisältyneet arvonlisäverot olleet arvonlisäverolain 102 §:n 1 momentin 1 kohdan ja arvonlisäverodirektiivin 168 artiklan a alakohdan mukaan vähennyskelpoisia. Verovelvollisuusryhmän tuli arvonlisäverolain 118 §:n ja arvonlisäverodirektiivin 184 artiklan ja 185 artiklan 1 kohdan perusteella oikaista ennakkomaksuista vähentämänsä arvonlisäverot. Ennakkoratkaisu ajalle 6.3.2013-31.12.2014.

Arvonlisäverolaki 78 § 1 mom 1 kohta, 102 § 1 mom 1 kohta, 118 §, 141 § 1 ja 2 kohta, 143 a § 1 mom
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 167 artikla, 168 artikla a alakohta, 184 artikla, 185 artikla 1 kohta
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-643/11 (LKV-56 EOOD)

KHO: 23.12.2014 T4054 vuosikirja (kumottu)