KVL:1993/371

Antopäivä
23.12.1993
Diaarinumero
12927/11/98/93
elinkeinotulon verotus, elinkeinomenetyksen jaksottaminen, myyntisaamisten arvonalenemiset, yrityssaneeraus

A Oy oli B Osuuskunnan ja C Osuuskunnan puoliksi omistama yhteistyöyritys. A Oy vastasi omistajakaupparyhmien vähittäiskaupan päivittäistavaroiden hankinnasta ja materiaalitoiminnoista. B Osuuskunta oli 20.10.1993 asetettu yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/93) mukaiseen yrityssaneeraukseen. A Oy:llä oli B Osuuskunnalta noin 70 miljoonan markan myyntisaamiset, joilla ei ollut vakuutta. Kun yrityssaneerauslain mukainen saneerausmenettely oli aloitettu velkojien hakemuksesta velallisen maksukyvyttömyydestä johtuen, vakuudettomien myyntisaamisten arvonalennusta voitiin pitää velkasaneerausmenettelyn alkamisen jälkeen siten todettuina, että A Oy sai vähentää veronalaisista tuloistaan määrän, jonka A Oy näyttää todennäköiseksi.
Verovuosi_1993.