KVL:2012/52

Antopäivä
5.9.2012
Diaarinumero
A40/8210/2012
arvonlisävero, työvoimapoliittinen koulutus, yleishyödyllinen yhteisö, elinkeinotulo

Ammatillista aikuiskoulutusta tarjoava säätiö X oli valittu työvoimapoliittisten koulutusten toteuttajaksi yleisten tarjouskilpailujen perusteella. Työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvat opiskelijat saivat opetusta samoilla oppitunneilla muiden aikuisopiskelijoiden kanssa. Säätiö X ei tarjonnut työvoimapoliittista koulutusta minkään lain velvoittamana tai saanut toimintaansa varten valtionavustusta arvonlisäverolain 40 §:n edellyttämällä tavalla. Kun otettiin huomioon toiminnan tapahtuminen kilpailuolosuhteissa, kysymys ei ollut arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitetusta koulutuspalvelusta.

Työvoimapoliittinen koulutuspalvelu oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 1 §:n mukaista elinkeinotoimintaa, josta säätiö X oli tuloverolaissa tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä arvonlisäverolain 4 §:n mukaan verovelvollinen. Kyse oli arvonlisäverolain 1 § 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta myynnistä, josta säätiö X oli 2 § 1 momentin nojalla velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa. Ennakkoratkaisu ajalle 5.9.2012-31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 1, 2, 4, 17, 39 ja 40 §
Tuloverolaki 22 ja 23 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §

KHO 2013:140 Vuosikirja (ei muutosta)